100%NL huldigt sportvisvrijwilligers VISambulance (video)

Vrijdagochtend om 7.30 uur heeft de omroep 100%NL twee van de medewerkers van de 10 VISambulance-teams gehuldigd als “Helden van 100”. De huldiging was een grote verrassing voor de medewerkers. Mark Kouwenhoven die werkt voor Sportvisserij Oost-Nederland en Bianca Valk,vrijwilliger bij de Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland, waren naar de studio gekomen voor een kort interview over de veelvuldige inzet van de VISambulance dit jaar.

Foto: 100%NL radioman Koen Hansen met helden Mark en Bianca

Met name in de drogere gebieden van Nederland, zoals Brabant, Gelderland en delen van Overijssel en ook diverse plassen langs de grote rivieren zijn problemen voor de visstand gigantisch. Complete beken en plassen zijn drooggevallen. Om te voorkomen dat daarbij alle vis doodgaat, komen de VISambulances in actie om vis te redden en over te zetten naar ander water. Het gaat vaak om honderden tot duizenden vissen. De VISambulances draaien de sinds juli overuren en medewerkers en de vele vrijwilligers zijn bijna dagelijks op diverse plaatsen in de weer om vis te redden.

Hieronder één van de vele reddingsacties in beeld (bericht gaat verder na de video):

Tien VISambulanceteams

In 2018, eveneens een droog jaar, is veel ervaring opgedaan met visreddingsacties. Afgelopen winter zijn er daarom verspreid over heel Nederland tien VISambulance-teams opgericht en van materialen voorzien om vis te kunnen redden. Het beste is als de vis in een probleem water kan blijven, door bijvoorbeeld te zorgen voor extra watertoevoer of het inbrengen van zuurstof in het water. Maar als dat niet mogelijk is, beschikken de VISambulances over professionele apparatuur om vis te vangen en te verplaatsen naar water elders.

Bij reddingsacties wordt altijd samengewerkt met onder meer waterschappen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en andere betrokkenen. Zij kennen het water het best en weten wat gedaan kan worden om het waterpeil aan te vullen of de waterkwaliteit te verbeteren. Wanneer het om zeer veel vis gaat worden soms ook beroepsvissers ingehuurd die met groot materieel kunnen vissen.

(Dreigende) vissterfte melden

Wanneer je dode of naar lucht happende vissen ziet, is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de waterbeheerder. De waterbeheerder kan dan direct kijken wat er aan de hand is en actie ondernemen om erger te voorkomen. Ga naar de website meldpunt water en zoek daar op de kaart wie de waterbeheerder is waar je vis in nood ziet. Je vindt daar ook het calamiteitennummer van het waterschap.

Share this post