110 miljoen euro voor natuur IJsselmeergebied

De ministers van I&W en LNV kennen de komende jaren 110 miljoen euro toe aan natuurprojecten in het IJsselmeergebied die vallen onder de landelijke Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Dat geld gaat onder meer naar de verbetering van de visstand in het IJsselmeer en Markermeer.

Met de PAGW werken de ministeries I&W en LNV samen met andere overheden en natuurorganisaties aan het realiseren van een stabiel en samenhangend ecologisch netwerk van grote wateren in Nederland. De Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, waar ook Sportvisserij Nederland onderdeel van is, maakt zich al jaren sterk voor een robuust en duurzaam IJsselmeergebied en ziet met deze investeringen de gestelde ambities dichterbij komen. Bij de Friese kust, Den Oever, langs de Markermeerkust en bij de Oostvaarders- en Lepelaarplassen ontstaat meer natuur.

Robuust IJsselmeer

“Wij zijn heel blij met deze investeringen in de vier IJsselmeerprojecten vanuit de PAGW”, meldt Joop Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland. “Eens te meer blijkt hoe belangrijk het is om met elkaar te werken aan een gezamenlijk beeld over een toekomstbestendig en robuust IJsselmeergebied. Het versterkt de draagkracht van het ecosysteem. Wij willen dat meer mensen de komende jaren het gebied gaan ontdekken en kunnen genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtig culturele erfgoed en fantastisch landschap.”

Samenwerking loont 

Partners van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk initiëren en realiseren projecten die de kwaliteit van het IJsselmeergebied helpen verbeteren. Dat is nodig omdat met het indijken van de voormalige Zuiderzee de dynamiek uit het systeem verdwenen is. Vis- en vogelstanden in het IJsselmeergebied zijn daardoor flink afgenomen. Dankzij de aanleg van natuurlijke oevers en verbindingen met zee en het achterland creëren is het tij te keren. Dit mét behoud van de zoetwatervoorziening en waterveiligheid.

Grote investeringen

Eerder werden al grote investeringen gedaan in het nieuwe belangrijke natuurgebied Marker Wadden, een icoonproject van de Coalitie. Samenwerken doet de Coalitie ook met andere partijen, zoals de Agenda IJsselmeergebied 2020-2050 en vanuit een gedeelde visie over wat het IJsselmeergebied aan ecologische versterkingen nodig heeft. Dat samenwerken loont, blijkt nu met deze PAGW toekenningen aan projecten als de Friese Kust, Wieringerhoek, de Markermeerkust en Oostvaardersoevers. De provincies rond het IJsselmeergebied hebben een gezamenlijke brief aan de ministers gestuurd waarin ze pleiten voor deze belangrijke natuurprojecten voor het gehele IJsselmeergebied.

Share this post