150 gezenderde zeeforellen uitgezet (video)

Gisteren werden zo’n 150 gezenderde zeeforellen uitgezet in het Peizerdiep. Onderzoekers van Sportvisserij Nederland en Van Hall Larenstein volgen deze trekvissen nauwgezet totdat ze via het Lauwersmeer naar de Waddenzee zwemmen. De grote vraag: is de trekroute passeerbaar voor deze iconische vissoort?

Van Drenthe tot aan ‘t Wad

 
Langs de route zijn op verschillende locaties ontvangers geplaatst die de gezenderde vissen detecteren als ze langs zwemmen. In de afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd om alle obstakels zoals sluizen, stuwen en gemalen in deze route passeerbaar te maken voor vis.

Het is spannend om te zien of al deze investeringen voldoende zijn voor de zeeforel om z’n natuurlijke trekroute naar de Waddenzee weer te volgen.

Klik op onderstaande afbeelding om de reportage op RTV Drenthe te bekijken:

 

Verbinding

 
Jan Kamman, ecoloog en hoofd onderzoek van Sportvisserij Nederland: ‘Uitgangspunt van het project Vissen voor Verbinding is systeemherstel. Voor de natuur moeten er geen grenzen zijn. De Waddenzee kan ecologisch niet goed functioneren zonder verbinding met het binnenwater en de beken kunnen niet functioneren zonder verbinding met het Lauwersmeer en de Waddenzee.

Het mooie van dit project is dat de verbinding op allerlei vlakken wordt gemaakt: verbindingen tussen mensen, organisaties, onderwijs, ecologie en economie. Dat levert veel extra kennis en kunde op. Daar wordt iedereen en de natuur beter van.’


Foto: RTV Drenthe/Marc Ringenier. Marcus de Boer van Sportvisserij Nederland zet een chip in een van de forellen.

Over Vissen voor Verbinding

 

Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. Een initiatief van een brede coalitie van beheerders, overheden en natuurbeschermingsorganisaties.

De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat centraal. Maar ook andere vissoorten profiteren, zoals de paling, winde en stekelbaars. Tegelijkertijd versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.

Lees ook:

Share this post