22 ton karper verhuisd

Op initiatief van Sportvisserij Nederland is 22 ton karper uit de Oostvaardersplassen overgezet naar het Markermeer. Deze verhuizing houdt verband met de komende verlaging van het waterpeil wat een groter en vitaler rietmoeras moet creëren.

De vissen die uit de Oostvaardersplassen worden overgezet zijn gezonde vissen in de range van 2 tot 7 kilo. Deze hebben daar geen toekomst in verband met de verlaging van het waterpeil – circa 80 cm verlaagd voor een periode van drie à vier jaar – die een reset van het moeras mogelijk moet maken. Hierdoor kan het riet zich weer ontwikkelen, wat de Oostvaardersplassen een aantrekkelijk broed- en foerageergebied maakt voor een groot aantal moerasvogels.

Voldoende ruimte

Om de karpers een goede bestemming te geven heeft Sportvisserij Nederland er bij de provincie Flevoland op aangedrongen om deze vissen over te zetten naar het Markermeer. Nadat onderzoek door Sportvisserij Nederland uitwees dat het Markermeer voldoende ruimte biedt om de karpers over te zetten en dat deze niet massaal wegzwemmen, gaf Rijkswaterstaat (de beheerder van het Markermeer en de aangrenzende Randmeren) toestemming voor de verhuizing. Door de provincie ingehuurde beroepsvissers hebben inmiddels 22 ton karper gevangen en overgezet naar hun nieuwe thuis.

Share this post