547.000 VISpassen – nieuw record

In 2019 waren maar liefst 547.000 mensen lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging. Dit betekent dat het aantal uitgegeven VISpassen met 19.000 (3,6%) steeg ten opzichte van 2018. Daarmee verstevigt de georganiseerde sportvisserij haar plek als de tweede grootste sportbond van Nederland.

De belangrijkste aanjager van de groei was de verkoop van VISpassen aan buitenlandse sportvissers (ruim 67.000 leden). Van deze sportvistoeristen vormen de Duitsers de grootste en snelst groeiende groep (54.000 VISpashouders, 18.000 meer dan in 2018), met de Belgen als goede tweede (10.000 VISpashouders).

Onze Oosterburen komen hier graag vissen vanwege het vele mooie water, de talrijke mogelijkheden die de relatief goedkope VISpas biedt en de kans om een bijzonder grote vis te vangen. Met het project Fishing in Holland probeert Sportvisserij Nederland het sportvistoerisme te stimuleren, om zo de sociaal-economische component van de hengelsport steviger in de maatschappij te verankeren.

Stijging JeugdVISpas

Na een paar jaar van licht dalende aantallen
JeugdVISpashouders zit deze categorie ook weer
in de lift. Het totaal aantal verkochte JeugdVISpassen
steeg met een kleine 10% tot bijna 30.000.
Hier zijn drie belangrijke oorzaken voor aan te wijzen.

Allereerst de focus op de jeugd op social media.
Zo zijn medewerkers van Sportvisserij Nederland
op pad gegaan met bekende YouTubers zoals
Enzo Knol. Zijn video’s met daarin aandacht voor
sportvissen werden per aflevering honderdduizenden
keren bekeken.

De spin-off hiervan werd versterkt
door de ZomerVISkaravaan die van juli tot
en met augustus door heel Nederland trok en zo
1.200 kinderen kennismaakten met de hengelsport.

Tenslotte werden in 2019 dankzij de inzet van 100 vismeesters en een veelvoud aan vrijwilligers 618 vislessen gegeven. Zo leerden 14.000 basisschoolleerlingen iets over de onderwaterwereld om vervolgens een paar uur lekker te gaan vissen.

Share this post