Actieplan Europese steur

Om de Europese steur voor uitsterven te behoeden, is op 23 oktober een actieplan voor het herstel van de vis in de Rijn gelanceerd. Sportvisserij Nederland ontwikkelde het plan de afgelopen jaren samen met Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling en heeft goede hoop op een terugkeer van de iconische soort.

Daar waar het in de Nederlandse rivieren – waaronder
de Rijn – ooit wemelde van de steuren, ging
deze vissoort de laatste decennia door overbevissing,
vervuild water en het kanaliseren van de rivieren
steeds verder achteruit. In Nederland is de steur ondertussen uitgestorven en in Europa wordt hij ernstig in zijn
voortbestaan bedreigd.

Herstelkansen 

Ter voorbereiding op het plan is de Rijn onderzocht op
kansen voor een zelfredzame populatie steuren, zoals de
invloed van klimaatverandering, de waterkwaliteit en
exoten. Daaruit bleek dat er alleen enkele ‘oranje’ aandachtspunten
zijn. Daar willen de initiatiefnemers de komende
jaren aan werken. Dat de Rijn als herintroductiegebied
is gekozen, is omdat die rivier centraal gelegen is in Europa en omdat er bijna geen vervuiling meer is. Bovendien
zijn de Nieuwe-Waterweg en het Haringvliet inmiddels
weer enigszins bereikbaar voor trekvissen en is
de Rijn weer grotendeels optrekbaar, waardoor steuren in
voldoende mate mogelijke paaigronden kunnen bereiken.

Formele herintroductie 

Nu het actieplan er is, willen de natuurorganisaties samen
met de overheid en stakeholders toewerken naar de formele
herintroductie van de steur. Betrokken partijen gaan
onder meer de haalbaarheid beoordelen en de eventuele
risico’s van uitzettingen onderzoeken. Daarna volgt een
besluit door de minister van LNV over een officiële herintroductie
in de Beneden-Rijn. Einddoel is dat de vis weer
in de Nederlandse rivieren rondzwemt en zo Europees
voor uitsterven wordt behoed. Nieuwsgierig geworden?
Kijk voor meer informatie op Ark.eu/steuractieplan.

Share this post