ALV 2023 – kort verslag

Zaterdag 10 juni is in een goede en open sfeer de Algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland gehouden in Sportcentrum Papendal.

In het ochtendgedeelte mocht eerst het volledige bestuur onder een stralende zon op de foto, inclusief de kersverse bestuurders Ad van Hees en Wijbe Vrind en de herbenoemde voorzitter Marjan van Kampen.


Ad van Hees en Wijbe Vrind werden beiden benoemd

Alle agendapunten en besluiten werden met een aantal kleine nuanceringen, vragen en toelichtingen – en zonder dat een stemming nodig was – vlot genomen. Alleen voor de meerjarenraming was een korte schorsing nodig waarna met een toezegging vanuit het bestuur en in wederzijds vertrouwen ook dit punt geaccordeerd werd.


Het voltallige bestuur. Voor directeur Rosetta Kooistra (l) was het haar eerste ALV, terwijl Marjan van Kampen (derde van rechts) werd herbenoemd.

Dierenwelzijn

 
Het middaggedeelte stond in het teken van drie presentaties rond het thema dierenwelzijn, waaronder een presentatie van Frank Bosman van Hengelsport Federatie Midden Nederland namens de Strategiewerkgroep.

Na presentaties van Marco Kraal en Wouter de Groot van de afdeling belangenbehartiging werd de inspirerende dag afgesloten met een gepassioneerde presentatie van John Beijer, voorzitter van één van de drie hengelsportverenigingen uit Arnhem. Hij lichtte het proces toe waarbij met ondersteuning van Sportvisserij Nederland een voorgenomen besluit van het college van de gemeente Arnhem om de sportvisserij in de gemeente aan banden te leggen, werd teruggedraaid.

Een uitgebreide terugblik en verslag van de ALV zal binnenkort op de website geplaatst worden.

Share this post