Anneke van Zanen nieuwe voorzitter NOC*NSF

Enthousiast en gedreven sprak Anneke van Zanen de sportbonden toe na haar verkiezingen tot nieuwe voorzitter van NOC*NSF. Zij wil zich inzetten dat iedereen in Nederland kan sporten. Dat er voor niemand drempels zijn. Niet financieel en niet qua handicaps. Dat iedereen kan meedoen. Na het afscheid van de huidige voorzitter André Bolhuis, treedt Van Zanen op 20 mei in functie.

Op 15 april kozen de aanwezige sportbonden Anneke van Zanen unaniem tot nieuwe voorzitter. Na een intensieve selectieprocedure door een vertrouwenscommissie – waarvan ook Marjan van Kampen, voorzitter van Sportvisserij Nederland, deel uitmaakte – werd zij als finale kandidaat voorgedragen. Anneke van Zanen (55) kent de wereld van de sport goed. Tot 2016 was zij penningmeester binnen het bestuur van NOC*NSF en hielp zij de sportbonden door moeilijke financiële jaren. Van Zanen komt voort uit het handbal (jeugdinternational) en heeft hoge functies binnen de rijksoverheid en het bedrijfsleven bekleed. Zij beschikt over een breed netwerk en veel ervaring. De nieuwe voorzitter wil het fundament voor de sport uitbouwen, zorgen dat de drempel voor de sportbeoefening zo laag mogelijk blijft, als Nederland internationaal scoren en meer verbindingen leggen met andere sectoren zoals gezondheid. Met Anneke van Zanen krijgt de sportkoepel een nieuwe energieke en krachtige voorzitter. De tweede vrouw in een voorzittersgeschiedenis met twintig mannen. Sportvisserij Nederland is verheugd over haar benoeming en wenst haar veel succes.

Share this post