Atlantische forellen krijgen zender in Overijsselse Vecht

Twee Atlantische forellen (ofwel: zeeforellen) hebben deze week bij een stuw in de Overijsselse Vecht een zender gekregen. Via die zender willen Sportvisserij Nederland en Nederlandse en Duitse waterbeheerders te weten komen of de Atlantische forel zijn paaigronden in Duitsland kan bereiken. Deze forel is een kwetsbare soort die in Nederlandse rivieren weinig voorkomt.

Bij stuwen, vispassages, nevengeulen en zijwateren worden ontvangers geplaatst die stroomop- en afwaarts de met zenders uitgeruste forellen detecteren.

Zo brengen Sportvisserij Nederland en waterbeheerders samen de voornaamste knelpunten in de rivier in kaart. Verder onderzoekt Sportvisserij Nederland hoe goed de bestaande vismigratiemogelijkheden zijn – niet alleen in de zestig kilometer die de Vecht door Nederland stroomt maar ook in de ‘bovenloop’ (zo’n 100 kilometer) in Duitsland.

Swimway Vecht

De Overijsselse Vecht is de komende vier jaar het terrein van een internationaal vismigratie-onderzoek: Swimway Vecht. Doel is het verbeteren van de visstand door onderzoek naar de vismigratiemogelijkheden in de gehele Vecht – van de bron in het Duitse Münsterland tot de monding bij Zwolle. Naast de Atlantische forel wordt ook onderzoek gedaan naar winde, houting, kwabaal, rivierprik en paling.


Kwabaal, één van de doelsoorten van het onderzoek

Lees ook:

Share this post