Baars, jaartje rond (fotoreportage)

Wanneer de winter op zijn eind loopt, worden de dagen langer en gaat de (water)temperatuur omhoog. Waterplanten komen op en het riet krijgt weer een frisse kleur. In deze periode worden de meeste zoetwatervissen weer actiever en beginnen ze aan hun voortplanting. Zo ook Perca fluviatilis, één van de meest algemene vissoorten in sloten en plassen. Oftewel: de baars!

Baars zet haar eieren graag af tussen het riet, maar ook overhangende of afgebroken boomtakken onder water zijn uitstekende plekjes – zolang de eieren maar vrij van de bodem hangen zodat ze niet verstikken in het bodemslib. De eieren hangen er als slierten vitrage, soms meters lang.

Een zwanger vrouwtje dat al een behoorlijk buikje heeft.

Omdat de
baars geen broedzorg kent, worden de
eieren aan hun lot overgelaten.
Vooral volwassen baarzen leven veelal
solitair, terwijl kleinere exemplaren doorgaans
in (grote) scholen zwemmen. Deze
oer-Hollandse roofvissen zijn te herkennen
aan hun prachtige tekening en kleuren.

Share this post