Bellyboat: regels en richtlijnen

Het vissen met de bellyboat maakt een stormachtige ontwikkeling door. Er dobberen in Nederland naar schatting drie- tot vijfduizend bellyboats op het water, al dan niet aangedreven door een elektromotor. Dat het er inmiddels zoveel zijn maakt het extra belangrijk om rekening te houden met de regels en met andere watergebruikers, vindt Roel Orsel.

Als we om te beginnen samen
met Rijkswaterstaat en
het Openbaar Ministerie in
de regelgeving duiken, blijkt dat er
in het Binnenvaartpolitiereglement
(BPR) geen specifieke regels vermeld
staan voor de bellyboat – en
deze worden ook niet overwogen.
De standaard bellyboat valt daarom
onder artikel 8.08 van het BPR: watersport
zonder schip. Het zwemmen
met een luchtbed behoort bijvoorbeeld
ook tot deze categorie.
Binnen artikel 8.08 worden geen eisen
gesteld aan de technische uitrusting
van de bellyboat. Je moet
wel uit de buurt blijven van een varend
schip (BPR artikel 8.08.1) en je
mag je niet begeven bij sluizen, stuwen,
vaargeulen, havens, haveningangen, veerponten en snelvaargebieden (artikel 8.08.2).

Elektromotor 

Het gebruik van een elektromotor
in de bellyboat is sterk in opmars.
Een elektrisch voortbewogen bellyboat
wordt beschouwd als een
‘klein schip’, dus zijn alle BPR-regels
voor deze categorie van toepassing
(artikel 9.04). Wanneer een
klein schip niet een minimale snelheid
van 6 km/u kan halen, is er een
flink aantal (grote) vaarwegen waar
niet mag worden gevaren/gevist
(BPR, bijlage 15a). Aangezien een
elektrisch voortbewogen bellyboat
slechts tussen de 3 en 5 km/u vaart – afhankelijk van het gewicht van de sportvisser en zijn bepakking – is het belangrijk deze bijlage dus goed te lezen voordat je de bellyboat met elektromotor te water laat. Verder ben je verplicht om in de schemer en het donker een rond schijnend toplicht op 1 meter hoogte te voeren.

Het gebruik van een elektromotor in de bellyboat is sterk in opmars.

Zichtbaarheid

Een moderne, kwalitatief goede bellyboat
is veilig. De nieuwe PVC bellyboats
zijn robuust en bestaan uit
drie of vier luchtkamers, zodat je altijd
blijft drijven als er een luchtkamer
lek raakt – wat je de kans geeft
om naar de kant te gaan. Specialisten
tippen wel om de dwarsstang
(of het net) van de bellyboat niet te
gebruiken: dit vormt een obstakel
mocht je onverhoopt snel uit de bellyboat
moeten stappen. Verder zijn
de kenners het er over eens dat veilig
vissen vanuit de bellyboat vooral
om zichtbaarheid draait. Zorg dus dat je altijd goed zichtbaar bent –
zeker als je in de schemering of het
donker op pad gaat is een navigatielicht
een absolute must (en tevens
verplicht!) en zijn reflectiestrippen
op de buitenkant van
de ‘belly’ geen overbodige
luxe. Een zwemvest
is strikt genomen niet
verplicht, maar zeker
aan te raden.

Gezond verstand

Zoals gezegd is het vissen
vanuit de bellyboat
niet aan bijzonder veel (specifieke)
regels gebonden. Om dit zo te houden en te kunnen blijven
genieten van de vrijheid die deze
visserij biedt, is het van belang om
je gezonde verstand te gebruiken.
Dus zorg dat je altijd goed zichtbaar
bent (ook in het donker), rekening
houdt met medewatergebruikers
(zeker vrachtschepen hebben
een grote dode hoek) en niet vist op plekken waar dit niet is toegestaan.
Als we allemaal zorgen dat we onze
zaken goed op orde hebben en op
het water met beleid te werk gaan,
dan blijft dit de gave tak van hengelsport
die het nu is.


Zorg dat je altijd goed zichtbaar bent voor ander vaarverkeer.

10 bellyboat-tips

1. Vis nooit alleen, maar ga met
een vismaat op pad.
2. Laat het thuisfront weten waar
je gaat vissen, met wie je op
pad bent en hoe laat je denkt te
stoppen.

3. Een reddingvest is geen overbodige luxe, maar puur eigenbelang. 
4. Vis je in het donker, doe dit dan
met een rondom schijnend
toplicht.
5. Extra verlichting (hoofdlamp) en
fluorescerende vlaggetjes zijn in
het donker zeker niet overbodig.
6. Check voordat je van huis gaat
het weerbericht en andere relevante
info (bijv. waterbericht). 

7. Laad voor vertrek de accu van je
telefoon helemaal op.
8. Controleer regelmatig je materiaal
zodat je op het water
niet voor verrassingen komt te
staan.
9. Houd rekening met andere
watergebruikers en blijf uit de
buurt van de beroepsvaart.
10. Neem tenslotte altijd de
VISpas mee en spreek elkaar
aan om onveilige situaties te
voorkomen!

Share this post