Biesbosch-karper gevangen in IJsselmeer

Een spiegelkarper die in 2017 in de Biesbosch is uitgezet, werd eind vorig jaar gevangen op het IJsselmeer door Pascal Philippi. Van het uitzetpunt tot de vangstlocatie heeft deze vis via de meest waarschijnlijke zwemroute maar liefst 235 kilometer afgelegd.

Philippi is bijzonder blij met deze prachtige vangst. Niet alleen vanwege de afmetingen (20,4 kg en 95 cm) en de schoonheid van deze karper, maar ook omdat de visserij op het grote, open water bijzonder taai kan zijn. “Je weet dat je aan het IJsselmeer moet bikkelen voor een vis. Zeker de afgelopen tien tot vijftien jaar is het er niet gemakkelijker op geworden om karper te vangen op het IJssel-, Markermeer en de Randmeren.” Toch heeft hij ook een dubbel gevoel. “Dat ik na meerdere weken blanken niet een van de lokale bewoners vang, maar een vis die van zover is komen aanzwemmen is een (slecht) teken aan de wand”, legt Philippi uit.

Toekomst waarborgen

Volgens de fanatieke karpervisser – die al tientallen jaren op groot, openbaar water vist – spelen meerdere factoren een rol in deze ontwikkeling, maar is met name de rol van de beroepsvisserij dubieus. “Door de sportvisserij betaalde en uitgezette karpers worden in netten gevangen en vervolgens verhandeld: dat kan niet de bedoeling zijn.” Toch juicht hij de spiegelkarperprojecten ten zeerste toe. “Als sportvisserij moeten we hiermee doorgaan, want het is de manier om het karperbestand op openbaar water voor de toekomst te waarborgen”, sluit hij af.

Karpermigratie

De migratie van uitzetter met nummer 052 is zeldzaam, maar zeker niet het enige voorbeeld van een bijzonder reislustige karper. Zo was er in 2017 een karper die van het IJsselmeer naar het Haringvliet zwom. Toch betreft dit veelal uitzonderingen op de regel. De meeste karpers die worden uitgezet zijn vaak lang te vinden in de omgeving van het punt waar ze aan het water zijn toevertrouwd, constateert de Belangenvereniging Verantwoord Karperbekeer (BVK). Bovendien worden uitstapjes naar elders – ook als dit reizen van vele tientallen kilometers betreft – vaak gevolgd door een terugkeer naar de zone waar de vissen zijn uitgezet.

Matching community

Vang je als sportvisser een spiegelkarper op open water? Meld deze dan bij de Matching Community van de Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK): skp.karperbeheer.nl. Zij kijken dan of het mogelijk is om je vangst te matchen en kunnen je bij herkenning van de vis interessante informatie sturen over diens historie. Deze vereniging – met karperbeheer op groot open water als specialisme – streeft naar een ecologisch verantwoorde, gevarieerde karperbestanden en het levend houden van SKP-monitoring. Melden is ook in het algemeen belang: de kennis die uit die SKP-monitoring wordt gehaald komt direct ten goede aan verantwoord, effectief en efficiënt uitzetten van karper.

Share this post