Bootvissers: pas op voor scheepvaart

Bootvissers die veel in en rond de vaargeul en havenmondingen vissen, zijn in de herfst en winter vaak nóg slechter zichtbaar dan anders. Dat is voor scheepvaart vaak erg lastig en kan zelfs tot levensgevaarlijke situaties leiden. Extra oplettendheid op het water is deze maanden dan ook vereist. Beroepsvaart gaat het hele jaar door, ook ’s avonds en ’s nachts.

Dat bootvissers met name op druk bevaren wateren soms een
doorn in het oog zijn van de scheepvaart, is omdat zij hun
bootjes vaak niet of nauwelijks kunnen zien – vooral niet in
het zogenaamde stuwwater vóór het schip. Die dode hoek kan bij
een groot schip wel 350 meter lang zijn. Bovendien is een groot schip
simpelweg niet in staat om op het laatst nog uit te wijken. Besef
daarom dat het vooral aan jou als bootvisser is om naderende schepen
te signaleren en vroegtijdig plaats te maken als je in hun vaarlijn
ligt – niet andersom. Is het ergens écht druk met scheepvaart,
blijf dan helemaal weg van de vaargeul en havenmondingen.

Onzichtbaar

Ook op de radar van schepen mag je als bootvisser nooit blind vertrouwen,
want op een radarscherm zijn bootjes niet meer dan kleine
puntjes. Rond bruggen pikt een radar ze doorgaans zelfs helemaal
niet op. Dat het zicht in de wintermaanden sowieso sneller beperkt
is door mist, winterse neerslag en beperkt licht in de ochtend- of
avondschemering, is een extra reden om (verder) weg te blijven van plekken met veel scheepvaart.

Veiligheidstips

De boodschap is duidelijk: een veilige situatie op het water begint bij
continue alertheid in de boot. Pak die verantwoordelijkheid, neem
de tips hieronder ter harte en kijk voor meer tekst en uitleg over
vaarveiligheid op www.varendoejesamen.nl.

• Kijk zeer regelmatig om je heen zodat je een naderend schip op tijd signaleert;
• Maak ruim en op tijd plaats zodat de schipper veilig kan passeren;
• Zorg altijd voor de juiste verlichting aan boord in geval van beperkt zicht, bijvoorbeeld bij mist.

Besef tenslotte dat je wettelijk verplicht bent om voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid op het water te
waarborgen.

Share this post