Cursussen voor hengelsport-vrijwilligers

Om vrijwilligers van hengelsportverengingen en federaties te ondersteunen geeft Sportvisserij Nederland regelmatig cursussen op het gebied van jeugdwerk, controle van visdocumenten en wedstrijdcontrole. Deze cursussen zijn gratis te volgen en worden regionaal georganiseerd, waarbij in overleg zelfs maatwerk mogelijk is.

Ook zijn er online cursussen of onderdelen van cursussen beschikbaar voor geïnteresseerde sportvissers, die zich bijvoorbeeld willen oriënteren op het vrijwilligerswerk binnen de eigen vereniging.

Cursisten die hun certificaat hebben gehaald zijn zonder uitzondering enthousiast. De cursussen zijn overzichtelijk, leuk, leerzaam en kosten maar weinig tijd.

Jeugdwerk

Vrijwilligers die actief zijn met jeugd kunnen de cursus Viscoach en de cursus Vismeester volgen. De cursus Viscoach wordt op één avond gehouden, bevat een huiswerkprogramma met een verplicht examen en is in de uitvoering sterk gericht op de praktijk aan de waterkant. Als cursist leer je hoe je met groepen kinderen kunt omgaan en ze op een goede en leuke manier iets kunt leren.

 

De cursus Vismeester is een vervolg op de cursus Viscoach en is bestemd voor vrijwilligers die namens hun vereniging of federatie visles willen geven op de basisschool. De cursus wordt op één avond gehouden, bevat een huiswerkprogramma, een door de cursisten voor te bereiden ‘oefenles’ en sluit af met een praktijkstage. Meer over de vislessen lees je op www.vissenschool.nl.

Cursus controle sportvisserij

De cursus Controle sportvisserij is een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s). Je maakt tijdens de cursus kennis met de visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Voorafgaand aan de cursus moet het verplichte online examen met een voldoende zijn afgerond.

Cursus Wedstrijdcontroleur

Bij de cursus Wedstrijdcontroleur leer je op één avond alles wat nodig is om aan de slag te gaan als wedstrijdcontroleur. Dat kan op (inter)nationaal en federatief niveau, maar ook voor je eigen vereniging. Belangrijk is dat je als wedstrijdcontroleur goed op de hoogte bent van de voorwaarden, reglementen en voorschriften en er zo voor zorgt dat een viswedstrijd soepel en volgens de regels verloopt.

Meer informatie over de cursussen en de inschrijfmogelijkheden vind je hier.

Share this post