De sneep – een nieuwe neus (bijvangst)

Sneep is een inheemse vis die stromend water van goede kwaliteit nodig heeft. In Nederland is hij vrij zeldzaam. De soort met het bijzondere neusje beperkt zich vooral tot het stroomgebied van de Maas in Limburg. Toch lijkt daar langzaam verandering in te komen: onlangs werden aan de IJssel meerdere exemplaren gevangen.

Hengelvangsten van sneep (Chondrostoma nasus) zijn vooral bekend van de Grensmaas en kleinere Limburgse riviertjes zoals de Swalm en Geul. Bij visstandonderzoek naast de langsdammen in de Waal kwamen – tot verbazing van de onderzoekers – de laatste tijd echter ook regelmatig sneepjes van rond de 10 cm in het net. Recente onderzoeken wijzen op een voorzichtig herstel van de soort in de IJssel, Rijn en Waal.

 

In de stroming

 
Sneep vind je vooral op plekken waar het hard stroomt – bij warm weer ook het meest zuurstofrijke deel. Het zijn daarom met name barbeelvissers – die fors met maden voeren en in de volle stroming vissen – die sinds 2019 met enige regelmaat sneep als bijvangst melden. Deze zomer was er zelfs een die het presteerde om aan de IJssel zes snepen tussen de 31 en 32 cm te vangen. Met een 150 grams gesloten voerkorf – voorzien van gaatjes – kun je in de vaargeul een mooi voerspoor opbouwen om ze naar je aas te lokken.

 

Algen

 
Met zijn opvallende neus – waar hij de bijnaam ‘neusvoorn’ aan te danken heeft – speurt de sneep tussen de stenen. Daar schraapt hij met zijn bek algen en vlokreeften van af. Met de blauwneus en houting zwemmen er echter meer ‘vreemde neuzen’ rond. De belangrijkste verschillen? Sneep heeft een rechte bekspleet; blauwneus een hoefijzervormige bekspleet en houting een vetvin die bij de eerder genoemde soorten ontbreekt. Om er zeker van te zijn of je een sneep hebt gevangen, gebruik je de VISsenscanner-functie in de gratis VISsengids app van Sportvisserij Nederland.

 

Scholenvis

 
Sneep is een echte scholenvis. Vang je er een, dan heb je goede kans dat er nog een paar meer volgen. In ondiep en helder water verraden de scholen vaak hun aanwezigheid door de zilveren flitsen. Bij het grazen op de stenen maken ze een draaiende beweging waarbij de zilveren flank van boven het water even goed zichtbaar is. De sneep vormt een mooie aanvulling voor de riviervisser. Nu is het nog dromen van grote scholen dikke snepen, maar als het herstel van deze soort doorzet, kan dat binnen een paar jaar zomaar werkelijkheid worden. Het officiële BNRZ-record staat op 57 cm. De vissoort kan iets meer dan 60 centimeter lang worden.

(foto’s: Jelger Herder)

Share this post