Dreigende vissterfte melden

De combinatie van warm weer en soms hevige neerslag zorgt dat vissen op diverse plekken in het land in de problemen komen. Onder meer in Zeeland, Zuid-Holland, Limburg en Flevoland is de vissterfte de afgelopen dagen hoog. Door signalen van vis in nood op tijd bij de juiste instanties te melden, is vissterfte in sommige gevallen te voorkomen.

Net als vorig jaar is de zomer dit jaar extreem droog. Daardoor is de waterstand op veel plekken laag en vallen sommige beken en weteringen zelfs volledig droog, met name in het (zuid)oosten van het land. Vissen blijven achter in ondiepe, zuurstofarme poeltjes waarna ze in veel gevallen het loodje leggen. Ook op plekken waar nog voldoende water staat, kunnen vissen in de problemen komen. Door de extreme hitte van afgelopen week konden algen die ’s nachts zuurstof aan het water onttrekken zich makkelijk vermeerderen. In het relatief warme water kunnen ook schadelijke bacteriën – die bijvoorbeeld botulisme veroorzaken – zich snel vermenigvuldigen.

Meldpuntwater.nl

Bij tijdig ingrijpen is vissterfte door zuurstofgebrek soms te voorkomen. Sportvissers zijn regelmatig de eersten die (dreigende) vissterfte signaleren. Zie jij ergens vissen drijven of massaal aan het oppervlak naar zuurstof happen? Meld het dan direct op Meldpuntwater.nl, en liefst ook bij de hengelsportfederatie en je hengelsportvereniging. Om bij een melding slim en slagvaardig te kunnen handelen, zijn op veel plaatsen speciale calamiteitenteams opgericht. Deze mensen zijn erin getraind om situaties ter plaatse in te schatten en reddingsacties te coördineren. Ga dus niet op eigen houtje aan de slag. Zelfs met de beste bedoelingen kun je beslissingen nemen die een averechts effect sorteren, bijvoorbeeld door zieke vissen over te zetten naar gezond water.

Meer lezen

Lees meer over dit onderwerk in het dossier vissterfte

Share this post