Eerste resultaten visstandonderzoek Zuidelijke Randmeren

De georganiseerde hengelsport en beroepsvissers doen de komende vier jaar samen een periodieke monitoring van de visstand op de Zuidelijke Randmeren. De resultaten hiervan dienen als basis voor een nieuw en duurzaam visserijgebruik. De eerste tien onderzoeksdagen zitten er inmiddels op.

Beroepsvissers hebben eind vorig jaar samen met Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland op het Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw verspreid over tien onderzoeksdagen twintig zegentrekken uitgevoerd. Daarbij zijn alle algemeen voorkomende vissoorten boven water gekomen.

Naast enkele trekken met brasem en blankvoorn vallen vooral de relatief grote aantallen roofvissen op. Zo is er op vrijwel alle locaties veel baars (tot 47 cm) en snoek aangetroffen. De meeste snoeken vielen in de lengteklasse 40-50 cm, maar er zijn ook verschillende metersnoeken (zelfs tot 122 cm!) gevangen. Alle met de zegen gevangen vis is doorgemeten voor onderzoek en daarna weer direct in hetzelfde water teruggezet.

Meer monitoring

Voor januari en februari staan nog vijf dagen onderzoek in de planning en ook in de tweede helft van maart worden er nog vijf onderzoeksdagen op de Zuidelijke Randmeren ingepland. Deze monitoring wordt daarna nog drie jaar lang herhaald. Daarbij wordt in de looptijd van het onderzoek niet beroepsmatig met de zegen (sleepnetten) op blankvoorn, brasem en kolblei gevist.

Deze visserijstop is ingesteld om te onderzoeken wat er met de visstand gebeurt als er gedurende vier jaar geen vis wordt onttrokken met de zegen. Ook is het interessant om te bekijken wat voor effect dit heeft op de afgelopen jaren welig tierende waterplanten en de bijkomende overlast voor de waterrecreanten op de Zuidelijke Randmeren.

Share this post