Europa: veel banen dankzij de sportvisserij

De sportvisserij verdient een volwaardige positie binnen het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Zo krijgt de hengelsport de erkenning die zij gezien het sociaaleconomische gewicht van deze sector verdient. Dat is de boodschap die de European Anglers Alliance (EAA) in Brussel met verve uitdraagt. Deze oproep is inmiddels ook bij politici en beleidsmakers geland.

Zo stelde CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik in de PECH visserijcommissie van het Europarlement onlangs vragen over dit onderwerp aan Bernhard Friess. Die erkende het belang van de sportvisserij als banenmotor in kustgebieden. Friess: “Het is duidelijk is dat in bepaalde regio’s van Europa (Nederland, Denemarken, Zweden en Duitsland) de recreatieve visserij meer mensen een baan biedt dan de commerciële sector. Daarbij is de recreatieve visserij – meer nog dan de commerciële visserij – aangewezen op gezonde visbestanden. Goed beheer van die bestanden draagt dus ook bij aan het toerisme, de hotels, de bootverhuur en de hele lokale economie.” De expliciete woorden van Friess zijn een belangrijke stap naar formele erkenning en een volwaardige positie van de hengelsport binnen het GVB.

Share this post