Europese steur krijgt nieuwe kans in de Biesbosch (video)

De Europese steur kwam vroeger veel voor in Nederland, maar verdween door overbevissing en watervervuiling. Het is al bijna 70 jaar geleden dat de steur voor het laatst in Nederland rondzwom. De initiatiefnemers hopen dat de Biesbosch gaat fungeren als ‘opgroeigebied’ tussen de Noordzee en het Duitse stuk van Rijn. Met de Haringvlietsluizen die een stukje open staan, komt er via eb en vloed ook wat zout water in de Biesbosch. Dat maakt het gebied extra aantrekkelijk voor de steur, is het idee.

De vissen die in juni worden uitgezet, zwemmen nu nog in een speciaal kweekcentrum bij Bordeaux. Eenmaal in de Biesbosch zullen ze worden uitgerust met zendertjes en gevolgd worden via tachtig ontvangers op boeien van Rijkswaterstaat in de Biesbosch en omgeving. Onderzoeker Niels Brevé van Sportvisserij Nederland is benieuwd naar onder andere hun eetgedrag en routes naar de zee.

Share this post