Extra ledenvergadering Sportvisserij Nederland

14 feb 2022

Op zaterdag 19 maart 2022 wordt een extra ledenvergadering gehouden van Sportvisserij Nederland. Aan de orde zijn aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement om te komen tot een onafhankelijk bestuur en een zogenaamd dubbel lidmaatschap van sportvissers. Dit alles in het kader van de organisatie ontwikkeling, een proces dat al enkele jaren loopt.

Tevens wordt een kandidaat voorgesteld om te benoemen als bestuurslid voor de portefeuille Water / Natuur. Deze vacature staat al twee jaar open.

Agenda

Share this post