Forse beperking brasemvisserij op IJsselmeer en Markermeer

Minister Carola Schouten (LNV) heeft begin april besloten de brasemvisserij op het IJsselmeer en Markermeer voor de beroepsvisserij te beperken tot twee zegendagen per vergunninghouder. Deze forse beperking gaat in voor het visseizoen 2021-2022.

Reden is het wetenschappelijk advies van Wageningen Marine Research (WMR) om de vangst van brasem geheel te stoppen met als doel te komen tot herstel van de slechte brasemstand.

 

Naar twee zegendagen per jaar

Tot nu toe mochten de 18 vergunninghouders zeven dagen per jaar met de zegen vissen op het Markermeer en IJsselmeer. Drie beroepsvissers beoefenden deze vorm van visserij en huurden rechten van de andere vergunninghouders.

Omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het zeer slecht gaat met de brasemstand op het Markermeer en IJsselmeer werd geadviseerd de brasemvangst met de zegen geheel te stoppen.

De minister heeft daarop besloten het aantal zegendagen per jaar per vergunninghouder terug te brengen van zeven naar twee ingaande per visseizoen 2021-2022.

Herstel visstand IJsselmeergebied

De regiegroep werkt aan de uitvoering van een actieplan om tot herstel van de visstand, natuurwaarden en een duurzame visserij in het IJsselmeergebied te komen. Hiervoor is ook een budget van 9 miljoen euro beschikbaar. Doel is herstel van de visstand en vissen binnen de ‘rente’ van het ecosysteem.

Vogelbescherming en Sportvisserij Nederland waren voor een nul vangst van brasem. De vijf overheidspartijen wilden een beperking tot maximaal twee visdagen met de zegen per vergunninghouder. Uiteindelijk is de verwachting dat dit tot een forse reductie van de vangst zal leiden en hopelijk tot herstel van de brasemstand. WMR zal de ontwikkeling van het brasembestand blijven monitoren.

Share this post