Gezenderde stekelroggen uitgezet

Als onderdeel van het project Haaien en Roggen terug in de Noordzee zijn medio juni in de Westerschelde twintig gekweekte stekelroggen uitgezet. Deze roggen zijn voorzien van akoestische transmitters, zodat hun verspreiding kan worden gevolgd.

Sportvisserij Nederland zet deze gezenderde vissen uit
om meer inzicht te krijgen in hun kans van overleving
en daarmee de bijdrage die uitzetting van gekweekte
roggen en haaien kan leveren aan het herstel van hun natuurlijke
populaties in de Noordzee. Alle roggen zijn voorzien
van een inwendige transmitter – die een signaal uitzendt
dat wordt opgepikt zodra ze langs hydrofoons zwemmen –
en van twee uitwendige gele merken, waarop een website
en een code staat. In augustus worden nog eens tien gezenderde
roggen uitgezet.

Roggen melden

Sportvissers die een gemerkte stekelrog vangen, worden verzocht
dit door te geven op www.sharkray.eu. Vermeld hierbij
duidelijk de datum en locatie van de vangst, de code van elk merk en stuur indien mogelijk ook de lengte van het dier of
een foto van de vangst mee. Aangezien de dieren onderdeel uitmaken van een wetenschappelijk onderzoek dat wordt
uitgevoerd in samenwerking met WNF, Blue Linked, Dutch
Shark Society, Stichting de Noordzee, is het de bedoeling ze na vangst zo snel mogelijk levend terug te zetten in zee.

Share this post