Gezondheidsrisico’s vislood

Lood is een zwaar metaal en een gevaarlijke stof. Veel sportvissers zijn echter niet bekend met de schadelijke effecten van lood op de eigen gezondheid en die van anderen. Dit terwijl het wetenschappelijk bewijs van de negatieve effecten van lood op de volksgezondheid toeneemt.

De World Health Organization bestempelt
lood – naast kwik, cadmium
en dioxines – als een van
de tien meest gevaarlijke chemicaliën
voor de volksgezondheid. Lood heeft onder
andere negatieve effecten op de hersenontwikkeling
(verlaagd IQ), het zenuwstelsel
(verlammingsverschijnselen)
en het leervermogen.

Ook kan het zorgen
voor bloedarmoede, hoge bloeddruk,
verminderde nierfunctie en schade aan
de voortplantingsorganen. Jonge kinderen
en zwangere vrouwen zijn extra
kwetsbaar omdat zij veel meer van het
lood dat zij binnenkrijgen absorberen.


Er zijn steeds meer goede loodalternatieven verkrijgbaar

Loodvergiftiging

Loodvergiftiging kan acuut of chronisch
zijn. Acute loodvergiftiging ontstaat door
blootstelling aan hoge concentraties
looddampen of bijvoorbeeld het inslikken
van lood. Chronische loodvergiftiging
– wereldwijd de meest voorkomende
vorm van loodvergiftiging – vindt
plaats bij chronische of herhaaldelijke
blootstelling aan lagere concentraties
looddampen en/of binnenkrijgen van
lood(stof).

Lood heeft namelijk geen ‘veilige’
concentratie: ook zeer lage concentraties
lood in het bloed kunnen bovengenoemde
effecten veroorzaken.

Contactmomenten

Sportvissers kunnen op verschillende
wijzen in aanraking komen met lood
en de bijbehorende gezondheidsrisico’s.
Bijvoorbeeld middels de dampen die
vrijkomen bij het zelf gieten van lood
voor het maken van werpgewichten,
het dichtbijten van loodhageltjes en het
per ongeluk inslikken van kleine loodgewichten.

Daarnaast geldt voor personeel
van hengelsportzaken en andere
personen die dagelijks met lood in hun
handen staan extra zorg en aandacht.
Om zo veilig mogelijk te vissen, gelden
de volgende aanbevelingen:

 • Speel op safe en mijd lood. Kies voor
  milieu- en gezondheidsvriendelijke
  alternatieven. Ga voor een overzicht
  naar www.sportvisserijloodvrij.nl;
 • Smelt en giet zelf geen lood. Doe je
  dit toch, zorg dan voor goede ventilatie,
  afzuiging en adembescherming.
  Eet en rook niet tijdens het smelten
  en gieten. Maak je werkplek nadien
  schoon met een natte doek die je vervolgens
  weggooit. Zorg dat er geen
  kinderen en zwangere vrouwen in de
  buurt zijn;
 • Stop nooit lood in je mond, óók niet
  om een knijploodje dicht te bijten;
 • Koop alleen dispenserdoosjes hagellood/
  knijpgewichtjes die slechts één
  hageltje per keer afgeven;
 • Was altijd je handen na het gebruik
  van lood;
 • Bewaar lood buiten het bereik van
  kinderen;
 • Lever lood wat je niet meer gebruikt
  in bij de milieustraat of bij het chemisch
  afval.

Share this post