Glasaalmonitoring 2021: vrijwilligers gezocht

Voor het eerst in de geschiedenis werden afgelopen jaar langs de volledige Nederlandse kustlijn intrekkende glasalen (jonge palingen) geteld. De meer dan tweehonderd vrijwilligers leverden belangrijk werk, want dankzij de data die zij verzamelden weten we nu nog beter hoe de paling ervoor staat. Ook voor 2021 worden weer gemotiveerde kruisnetvissers gezocht.

Foto: Iwan Hoving

Voor de meeste sportvissers is inmiddels bekend dat de Europese aal al jaren ernstig in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Elk voorjaar trekken jonge, doorzichtige glasalen vanaf zee onze binnenwateren in – meestal met een piek in april – maar het zijn er steeds minder. Sinds 2000 schommelt de intrek in de Noordzeeregio rond de anderhalve procent ten opzichte van die in de jaren ‘60 en ’70.

Kruisnetten

Het vangen van glasalen ten behoeve van de tellingen vindt plaats in verschillende samenwerkingsverbanden en wordt voor een groot deel uitgevoerd door vrijwilligers. Zij vissen met behulp van zogenaamde kruisnetten en vooral bij obstakels zoals gemalen en sluizen. Daarmee krijgen we zicht op de migratieknelpunten voor glasaal en andere vissoorten (zoals de driedoornige stekelbaars), waardoor waterbeheerders de intrekmogelijkheden gericht kunnen verbeteren. Zo legde Waterschap Scheldestromen vorig jaar een nieuwe vispassage aan bij gemaal de Noord op Tholen en werd de bestaande vispassage bij gemaal Schoute in Scheveningen verbeterd.

Belangrijke gegevens

Aan de hand van langjarige indexen laten de gegevens ook zien hoe de glasaal-intrek ervoor staat. Zo bleek uit de metingen dat 2018 de hoogste intrek kende sinds het jaar 2000. Helaas viel de intrek het jaar erna weer sterk terug en 2020 laat opnieuw een lage intrek zien, vergelijkbaar met de jaren vóór 2018. Ook de intrek voor de gehele Noordzee laat zien dat het gehoopte (voorzichtige) herstel voor de Europese aal uitblijft.

Aanmelden

Lijkt het jou leuk om je samen met anderen in te zetten voor het herstel van de aal? Twijfel dan niet en meld je aan voor (een van) de monitoringen in 2021. Er zijn altijd vrijwilligers nodig, vooral op specifieke plekken. Het benodigde materiaal en instructies krijg je van Stichting RAVON, die de monitoringen organiseert. Ga voor het aanmelden en aanvullende informatie – onder meer over de locaties – naar www.ravon.nl/glasaal.

Samenwerking

De kruisnetmonitoring langs de Nederlandse kust wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij
en komt voort uit een samenwerking tussen Hoogheemraadschap van Rijnland, Sportvisserij MidWest Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Provincie Zeeland, World Fish Migration Foundation, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Groningen Drenthe, Nationale Postcode Loterij, Waddenfonds, Hogeschool van Hall Larenstein en RAVON.

Share this post