Groei sportvisserij zet door in 2021

In 2021 werden door Sportvisserij Nederland 658.431 VISpassen uitgeleverd. Dat is een stijging van 2,1% ten opzichte van 2020, wat vanwege de uitbraak van de coronapandemie een uitzonderlijk jaar was. De toenmalige groei van bijna 18 procent vlakt zoals verwacht iets af, maar de nog immer stijgende lijn van het aantal sportvissers zet zich voort.

Sportvissen in Nederland is en blijft populair. Na de unieke en explosieve groei van 17,8% in 2020 – an 547.000 naar 644.000 VISpassen – is het aantal sportvissers in 2021 weer verder gegroeid. Met ruim 13.500 nieuwe geregistreerde leden is de groei wat minder spectaculair dan het jaar ervoor, maar het goede nieuws is dat het merendeel van de nieuwe lichting sportvissers uit 2020 daarna is blijven vissen. Dit draagt bij aan de opbouw van een stabiel ledenbestand dat nu 658.431 bij een hengelsportvereniging aangesloten sportvissers omvat. Zeker na de welhaast bizarre cijfers van coronajaar 2020 is het knap dat de hengelsport vorig jaar weer verder is gegroeid. Door het stijgende ledental nestelt de georganiseerde sportvisserij zich nog steviger op de plek van de tweede grootste sportbond van Nederland (achter de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond als onbetwiste nummer één).

Coronaperikelen

Ook 2021 was opnieuw een jaar dat helaas door coronaperikelen werd gekenmerkt. Hoewel ons land gelukkig meer open ging in vergelijking met 2020, zat het ook deels weer op slot in verband met verschillende lockdowns – in sommige periodes letterlijk omdat het vanwege de deltavariant van corona verboden was om vanuit het buitenland af te reizen naar Nederland. De sportbeoefening had wederom zwaar te lijden onder de beperkingen, maar dankzij het bijzondere karakter van de hengelsport – een buitensport die je ook individueel kunt beoefenen – kon er het hele jaar recreatief worden gevist. Dat was duidelijk te zien: of je nou in de polder of in stedelijk gebied kwam, overal zag je wel sportvissers langs de waterkant in actie. De sportvisserij bood in onzekere en vreemde tijden opnieuw aan veel mensen verlichting.

Share this post