Honderden dode schieralen langs de Waal

Afgelopen weekend werden aan de oevers van de Waal bij Nijmegen-Lent honderden dode palingen aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat zij op hun tocht naar zee in dodelijke aanraking zijn gekomen met een gemaal of waterkrachtcentrale.

Deskundigen denken dat de aangespoelde vissen zijn gaan trekken naar de Noordzee tijdens het hoge water van de afgelopen weken. Onder water is dit soort vissterfte meestal moeilijk waarneembaar, maar met het terugtrekkende water blijven de dieren op de oevers achter en komt de schade in beeld.

Inventarisatie

Sportvisserij Nederland en RAVON werken al sinds 2019 samen aan de inventarisatie van dode ‘knakalen’ die regelmatig worden aangetroffen langs de Rijntakken. Doel is om te achterhalen wat de hoofdoorzaak is van de mechanisch beschadigde vis en wat de impact van die sterfte is op de palingstand in de rivieren. Plausibele boosdoeners zijn gemalen, waterkrachtcentrales en scheepsschroeven, maar heel precies is dat nog niet eerder uitgezocht.

Knakalen melden

Heb jij ook dode palingen of andere dode vissen op de oevers van rivieren zien liggen? Geef dit dan s.v.p. door via knakaal@ravon.nl of via waarneming.nl (gedrag: vondst dood of aangespoeld) of telmee.nl (doodsoorzaak: onbekend). Naast de locatie ontvangen we graag foto’s van de vis(sen), bij voorkeur met een meetlat of voorwerp ernaast zodat de lengte te bepalen is.

Lees ook:

Share this post