Hou je hengelsportvereniging financieel gezond

Een gezonde financiële huishouding is onmisbaar voor iedere hengelsportvereniging. Hiervoor zijn een actuele boekhouding, een goed opgezette administratie en een doelmatige beheersing van inkomsten en uitgaven essentieel. Daarnaast kun je met enkele eenvoudige maatregelen fraude voorkomen.

De vereniging goed verzekerd

Met verzekeringen voorkom je geen ongelukken. Wel beperk je de financiële schade. Bijvoorbeeld aan de eigendommen van een vrijwilliger zelf, aan andere vrijwilligers of aan derden. In het gerelateerde infoblad (pdf) staan voorbeelden van verzekeringen voor bijvoorbeeld ongevallen en evenementen die voor de vereniging van toepassing kunnen zijn. Voor de vrijwilligers van de vereniging is via gemeenten vaak een collectieve verzekering afgesloten, maar dat is niet vanzelfsprekend!

 

BTW en andere heffingen

Een hengelsportvereniging die geen winstoogmerk heeft, is in principe vrijgesteld van BTW. Er zijn wel grenzen aan de opbrengsten. De winst die een vereniging maakt moet worden gebruikt voor het doel dat zij nastreeft en niet worden besteed aan oprichters, bestuurders of leden.

 

Voorkom fraude bij jouw hengelsportvereniging

Fraude in jouw hengelsportvereniging!? Je moet er natuurlijk niet aan denken. De praktijk leert dat veel hengelsportbestuurders er inderdaad niet aan denken. totdat er zich daadwerkelijk een fraude voordoet in de eigen vereniging. In het infoblad ‘Voorkom fraude bij jouw hengelsportvereniging’ (pdf) staan maatregelen en vragen die gesteld kunnen worden om fraude tegen te gaan.
 
Meer algemene informatie over de financiën van je vereniging vind je hier (pdf)

Share this post