Impact aalscholver vereist Europese aanpak

Deze week organiseerde de European Anglers Alliance (EAA) samen met de Europese hengelsportbranche (EFTTA) in Brussel een bijeenkomst over het reduceren van de schade aan visbestanden die wordt veroorzaakt door de aalscholver. Daarbij pleit de EAA voor een Europese aanpak met een goede balans tussen bescherming van vissen, vogels, biodiversiteit en visserij.

Afgevaardigden van onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, Birdlife International en de Europese sportvisserij waren bijeen om te overleggen over een Europese aanpak om de negatieve effecten van de aalscholver op de kwetsbare en bedreigde visbestanden en de visserij in Europa te beteugelen. Een gevoelig onderwerp dat al vele jaren op de Europese agenda staat.

Negatieve impact

In heel Europa worden vele projecten ontwikkeld en miljoenen euro’s uitgegeven voor het herstel van bedreigde en kwetsbare vissoorten. Projecten die mede mogelijk zijn door de inzet van vele vrijwilligers. Echter, sommige van deze projecten mislukken of worden gefrustreerd door de negatieve impact van de aalscholver.

Verschillen

De invloed van de aalscholver op visbestanden verschilt per land, per regio en per type water. Aangezien de aalscholver een sterk migrerende vogel is die zich niet aan landsgrenzen houdt, vereist de aalscholverproblematiek een Europese aanpak. Zo is de negatieve impact van de aalscholver op kwetsbare en bedreigde vissoorten op kleinere wateren en beken in het Alpengebied veel groter dan op bijvoorbeeld bij ons op de rivier de Rijn.

Goede balans

De EAA benadrukte bij de aanpak van de aalscholverproblematiek de noodzaak om te zorgen voor een goede balans tussen bescherming van vissen, vogels, biodiversiteit en visserij. De aalscholver moet zijn huidige ‘gunstige staat van instandhouding’ behouden zoals voorgeschreven door de Vogelrichtlijn. Maar zwakke visbestanden en bedreigde vissoorten verdienen ook bescherming.

Op de agenda

Het Europees Parlement pleitte tien jaar geleden al voor een Europese aanpak van de aalscholverproblematiek. Die is echter niet van de grond gekomen. Met de organisatie van deze bijeenkomst hebben de EAA en de EFTTA het thema op nieuw op de Europese agenda gezet om in de nabije toekomst tot effectieve maatregelen te komen.

Share this post