In memoriam: Ben Biondina

Afgelopen dinsdag 9 augustus is oud Sportvisserij Nederland-bestuurslid Ben Biondina op 74-jarige leeftijd overleden. Een triest en onverwacht bericht. Biondina was bijzonder actief binnen de georganiseerde hengelsport. Als voorzitter van de Commissie Zeehengelsport heeft hij richting gegeven aan het landelijk beleid omtrent zeesportvisserij.

Ben Biondina heeft jarenlang een zeer actieve rol vervuld binnen de georganiseerde sportvisserij, zowel bij Sportvisserij Zuidwest Nederland – de overkoepelende hengelsportorganisatie voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant – als op landelijk niveau. Ben had een bijzonder grote kennis van de zeesportvisserij en daarom vervulde hij – naast die van bestuurslid bij Sportvisserij Nederland – ook de voorzittersrol van de landelijke Commissie Zeehengelsport. Met grote deskundigheid en enthousiasme heeft hij de afgelopen decennia richting en vorm gegeven aan de ontwikkeling van de zeesportvisserij binnen de georganiseerde hengelsport.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De sportvisserij verliest in Ben een bekwaam bestuurder en gewaardeerd persoon. Hij inspireerde anderen zich in te zetten voor de sportvisserij en is in 2011 ook onderscheiden met de gouden erespeld van Sportvisserij Nederland. Daarnaast ontving Biondina de koninklijke onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, mede vanwege zijn inzet en verdiensten voor de hengelsport.

Sportvisserij Nederland betuigt – namens medewerkers en bestuursleden – haar medeleven aan Joke, kinderen, kleinkinderen en naaste familie en wenst hen veel sterkte toe met het verlies.

Share this post