Jaarverslag 2018

Samen met onze 800 hengelsportverenigingen, federaties en specialistengroepen is in 2018 hard gewerkt om de mogelijkheden voor de sportvissers en de visstand in Nederland te behouden en te verbeteren.

Hiermee dragen we ook bij aan veel zaken binnen de samenleving. Kinderen weer buiten laten spelen en de natuur laten ontdekken. Kennis en verantwoordelijkheid bijbrengen voor het onderwaterleven.

Ouderen uit de eenzaamheid halen en gezellig samen laten vissen aan de waterkant. Vele mensen buiten laten recreëren. Heerlijk ontspannen en gezond blijven. Minder zorgkosten. Ook mindervalide mensen mogelijkheden bieden actief te zijn. Een leven lang sporten. Breedtesport en topsport, samenwerkend in NOC*NSF-verband.

Betrokkenheid en inzet voor de natuur aan en onder water. Onderzoek naar visbestanden, herstelprogramma’s voor bedreigde vissoorten, een natuurlijker inrichting en beheer van wateren. Meer natuurlijke gradiënten, verbindingen en biodiversiteit. Veel samenwerking met waterschappen, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties.

Het bevorderen van sportvisserijtoerisme naar Nederland, een prachtig vis- en waterland. Ook goed voor de werkgelegenheid en economie.

Zaken waar we trots op zijn!

Share this post