Karperuitzet Friese boezem en VISparels

Afgelopen zaterdag zijn er wederom een fraai aantal (spiegel)karpers uitgezet in de Friese boezem en in enkele VISparels en andere afgesloten wateren. De uitzet van de vissen is een onderdeel van het Spiegelkarperproject Friese Boezem van Sportvisserij Fryslân.

Het Spiegelkarperproject is gebaseerd op het in stand houden en ontwikkelen van een gezonde hoeveelheid spiegelkarpers in de Friese boezem. Spiegelkarper is namelijk van nature niet een vis die zich hier kan voortplanten, maar wel van grote recreatieve waarde is voor de sportvisserij. Jaarlijks wordt er vis uitgezet om er voor te zorgen dat de karperstand in de boezem op peil komt en blijft.

De karpers worden voor het project aan hun linkerflank één voor één gefotografeerd. Als er door een sportvisser een spiegelkarper wordt gevangen kan deze door het unieke schubpatroon worden herkend door het SKP (Spiegelkarperprojecten). Er kan worden afgeleid hoeveel de vis is gegroeid, waar deze is uitgezet en de afstand die het dier gezwommen heeft. Kijk hier hoe je jouw spiegelkarper kunt melden en lees meer op onze website over het verantwoord uitzetten van karper en over de Richtlijn uitzet karper.

VISparels

Naast de uitzet in de Friese Boezem wateren zoals onder andere Kruiswetters, Aldegeaster Brekken, Zwemmer, Wijde Ee Drachten en Heegermar zijn er ook een aantal karpers uitgezet in de prachtige nieuwe VISparels van Friesland.

VISparels zijn goed toegankelijke en bevisbare wateren met een goede kans op een leuke vangst. Het zijn afgesloten wateren in, of nabij een woonwijk waar kinderen veilig kunnen leren vissen. Het zijn plekken waar iedereen, dus ook ouderen of minder validen een visstek aan het water kunnen vinden. Een plek waar je samen kunt genieten van een mooi stukje waternatuur in de eigen omgeving. Er zijn onder andere VISparels in het Tolhuispark Dokkum, Camminghaburen en Nijlan Leeuwarden, de Spoorput Akkrum.

Ook een VISparel in jouw wijk? Heeft jouw hengelsportvereniging, jouw wijk of jouw gemeente een water in de wijk dat een echte VISparel kan worden? Kijk dan voor meer informatie op www.visparel.nl.

Sportvisvrijwilligers

Dergelijke ‘logistieke’ projecten kunnen alleen maar gerealiseerd worden door de inzet van vele vrijwilligers, die betrokken zijn bij het opvangen, fotograferen, registreren, verzamelen en wederom op transport zetten van de karpers naar de meer dan 25 locaties.
Het vraagt een strakke planning en uitvoering maar door de geweldige inzet van de vele sportvisvrijwilligers, zwemmen er nu weer prachtige karpers in onze wateren die een fantastische ‘sport’ kunnen bieden.

Share this post