Keep fish wet

Netjes en respectvol omgaan met je vangst hoort vanzelfsprekend te zijn voor sportvissers, want elke vis is het waard om weer gezond te worden teruggezet. Vanuit diezelfde gedachte startte een groepje Amerikaanse en Canadese sportvissers onlangs het initiatief Keep Fish Wet.

Van de zes gepassioneerde sportvissers die Keep Fish Wet oprichtten, werken de meeste ook professioneel veel met vis – bijvoorbeeld als visgids of in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Jarenlange ervaring met en gefundeerde kennis van vis vormen dan ook de basis van Keep Fish Wet.

Niet alleen met een algemeen pleidooi, maar ook met concrete tips wil het collectief sportvissers wereldwijd helpen bij een correcte omgang met hun vangst. Zo promoten ze weerhaakloos vissen en een extra voorzichtige omgang met vis in warm (en dus zuurstofarm) water.

Gedragscode

Sportvisserij Nederland juicht initiatieven
zoals Keep Fish Wet toe en
heeft zelf al jaren geleden bij wijze
van ‘handleiding’ een gedragscode voor sportvissers opgesteld. Het
achterliggende idee ervan is dat
subtiele verschillen in de omgang
met een vis al een groot verschil
kunnen maken voor zijn gezondheid.
Hoe beter jij deze code dus naleeft bij jouw visserij, des te beter het is voor de vis. De praktische tips
van Keep Fish Wet voor sportvissers
op het gebied van vissenwelzijn
vind je allemaal op www.keepfishwet.org/tips.

Share this post