Kleine modderkruipers bij Marker Wadden

Afgelopen maand is het eerste visonderzoek rond Marker Wadden uitgevoerd. Tot verrassing van de onderzoekers werden in de inhammen rond de eilanden kleine modderkruipers gevangen.

De visstand rond Marker Wadden wordt in samenwerking met het ecologische onderzoekteam van Natuur in Productie en Sportvisserij Nederland onderzocht. In mei werden vrijwel alle voorkomende vissoorten van het Markermeer hier wel gesignaleerd, zoals spiering, pos, baars, blankvoorns en brasems.

In de nieuwe havenkom kwamen de meeste vissoorten voor, hier werden ook zwartbekgrondels, marmergrondels en een enkele winde gevangen. In de inhammen rond de eilanden zat nog teveel slib om goed te kunnen onderzoeken, maar tot ieders verrassing zaten hier wel twee kleine modderkruipers (Cobitis taenia, zie grote bovenaan).

Gebied in ontwikkeling

Deze eerste resultaten geven een beeld van een gebied in ontwikkeling. Omdat de vegetatie nog niet ontwikkeld is, ontbreken veel vissoorten nog in de ondiepe oeverzone. Op de nu nog kale oevers is voor hen te weinig beschutting, waardoor ze de kans lopen opgegeten te worden. Dit was ook de verwachting van de onderzoekers.

Het onderzoek Natuur in Productie wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Rijks Universiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en Nederlands Instituut voor Ecologie ( NIOO-KNAW). Ook Wageningen Marine Research gaat meewerken aan de monitoring.

Samen willen wij de jonge visstand in kaart brengen. In september wordt dit onderzoek op dezelfde locaties herhaald. Zo willen wij na vijf jaar inzicht krijgen over de ontwikkeling van soorten en aantallen in relatie met de ontwikkeling van Marker Wadden.

Share this post