Leestip: Nieuws uit het Blauwe Hart

Ben jij niet alleen geïnteresseerd in vis, maar ook naar (water)natuur in bredere zin en hebben natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied jouw bijzondere aandacht? Dan is de digitale nieuwsbrief van Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk echt iets voor jou.

In deze periodieke nieuwsbrief – met de toepasselijke naam Nieuws uit het Blauwe Hart – lees je over de stand van zaken rond natuurprojecten en -gebieden zoals de Oostvaardersplassen, het Trintelzand, de Marker Wadden en de Vismigratierivier, een bijzondere vispassage in de Afsluitdijk die vissen over een paar jaar – als de rivier gereed is – voor het eerst sinds ruim 90 jaar weer in staat moet stellen om vrij tussen het IJsselmeer en de Noordzee te migreren.

 

Visstand stimuleren

Zeker voor sportvissers met een brede interesse in vis is deze nieuwsbrief een ‘must’ om te lezen: alle projecten die de revue passeren, raken en stimuleren vaak (in)direct de visstand in het IJsselmeergebied en daarmee ook de vis elders in Nederland. Een heel groot deel van het water in Nederland staat immers rechtstreeks of indirect in verbinding met het IJsselmeergebied, dat voor veel vissoorten elk voorjaar een belangrijke broedkamer is.


Artist impression van de toekomstige Vismigratierivier door de Afsluitdijk.
 

Vitaal en gezond IJsselmeergebied

De projecten waar je in deze nieuwsbrief over leest, zijn niet toevallig ‘vissig’: in Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk werkt Sportvisserij Nederland samen met Landschap Noord-Holland, het Flevo-Landschap, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en PWN. Doel van de coalitie is het grootste zoetwatergebied van Europa waarderen en beschermen om haar bijzondere natuurwaarde en als prachtig cultureel erfgoed met haar weidse landschap. De samenwerkende partners zetten zich samen in voor een vitaal en gezond IJsselmeergebied voor nu en later, inclusief een gezond visbestand,

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor de gratis nieuwsbrief van coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk en om een kijkje te nemen in eerder verschenen berichten.

Share this post