Maatregelen laten effect zien: glasaaltjes zwemmen door in Scheveningen

20-MEI-2020 – De Europese aal (paling) verkeert nog steeds in kritieke toestand. Daarom werken waterbeheerders, natuurorganisaties, de visserijsector en vrijwilligers met gebundelde krachten aan herstel van de soort. Eén van de belangrijkste maatregelen, het oplossen van blokkades op de trekroute, lijkt in Scheveningen nu zijn vruchten verder af te werpen.

Ieder voorjaar komt een nieuwe generatie aaltjes aan voor de Nederlandse kust, de piek ligt daarbij in april. Deze doorzichtige ‘glasaaltjes’ van circa zeven centimeter proberen vanuit zee de zoete wateren te bereiken, maar stuiten op veel plaatsen op sluizen, dammen, stuwen en gemalen.

Eén van de belangrijke intrekpunten voor glasaal ligt in Scheveningen, waar water vanuit het beheersgebied van Hoogheemraadschap van Delfland via Gemaal Schoute en de Keersluis uitkomt op de Noordzee.

Share this post