Medegebruik windparken onder druk

Drie Nederlandse windparken in de Noordzee zijn sinds 2018 onder strikte voorwaarden opengesteld voor medegebruik door sportvissers. Dit staat echter onder druk doordat een aantal van hen de regels niet naleeft.

Sportvissers hebben de afgelopen twee jaar gebruik kunnen maken van de drie bestaande windparken voor de Hollandse kust (Offshore Windpark Egmond aan Zee, Prinses Amalia Windpark voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen voor de kust van Noordwijk). Het goede nieuws is dat zij na deze proefperiode in principe toegang blijven houden tot deze en nieuwe windparken. Dit medegebruik staat wel onder druk. Enerzijds omdat meer partijen – zoals zeewierkweek of andere aquacultuur – gebruik willen maken van de parken. Anderzijds omdat een aantal sportvissers de regels voor het vissen in windparken niet opvolgt.

Monitoring

Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met de Kustwacht de afgelopen twee jaar het doorvaren in de drie windparken gemonitord. Daarbij is specifiek gekeken naar het varen binnen de 50 meter zone rondom de windturbines. Het varen en vissen binnen deze zone is niet toegestaan om de kabels en de turbines te beschermen tegen mogelijke schade. Uit de monitoring blijkt dat een deel van de sportvissers zich niet aan de 50 meter zonering heeft gehouden. Om te voorkomen dat nog vaker te dicht in de buurt van turbines wordt gevaren en/of gevist, zal de Kustwacht komend jaar extra toezicht houden in de hierboven genoemde windparken.

Forse boetes

Samen met de Kustwacht en Rijkswaterstaat roept Sportvisserij Nederland sportvissers op om zich strikt te houden aan de regels (en veiligheidstips) zoals die staan vermeld in de Gedragscode voor veilig varen door windparken. Alleen dan kunnen we de toegankelijkheid van de windparken voor de Nederlandse kust veiligstellen. Bovendien zijn de boetes bij overtreding bepaald niet mals: op overtreding van de regels staat een maximale boete van 20.500 euro, één jaar hechtenis of een taakstraf.

Share this post