Meer diversiteit in de (hengel)sport (video)

Sporten en bewegen zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De afgelopen jaren is de sport inclusiever geworden, maar er is nog een lange weg te gaan. Talloze sportonderzoeken laten zien dat mensen met een beperking, ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community en mensen met verschillende culturele achtergronden minder sporten én zich minder thuis voelen in de sport.

Om aandacht te vragen voor dit onderwerp organiseerde NOC*NSF, in samenwerking met de Alliantie Gelijkspelen, donderdag 14 januari een online Symposium Diversiteit en Inclusie.

 

Charter diversiteit

 
In aanloop naar dit symposium zetten 26 sportbonden hun handtekening onder het Charter Diversiteit (pdf) dat door NOC*NSF en sportbonden is opgesteld.
NOC*NSF gaat deze sportbonden ondersteunen door middel van procesbegeleiding op maat. “Het gezamenlijk opgestelde charter is een mooie volgende stap om toe te werken naar een inclusieve sport waar echt íedereen welkom is, wordt gewaardeerd en zich thuis voelt”, vertelt Richard Kaper, manager Sportparticipatie bij NOC*NSF. “Door ons hard te maken voor een diversiteitsbeleid kunnen we concreet aan de slag met een inclusieve sport en, hopelijk snel, resultaat boeken.”

Sportvisserij Nederland en diversiteit

Joop Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland, gaf aan dat het vanzelfsprekend is dat je als sport in Nederland open staat voor iedereen die wil deelnemen. “Voor iedereen die het leuk vindt en er van wil genieten moet het vissen in Nederland mogelijk zijn. We moeten vooral mensen uitnodigen deel te nemen. Ongeacht hun leeftijd, geslacht, huidskleur, afkomst, sociaal-economische positie of wat dan ook.

Het sportvissen moet voor iedereen die wil mogelijk zijn. Het is ook goed als in de sportvisserij alle geledingen in de maatschappij vertegenwoordigd zijn. Dit versterkt je maatschappelijke positie en het voegt diversiteit, nieuwe markten en een brede inbreng toe aan je organisatie.

Het is goed als minder validen ook van het sportvissen kunnen genieten en dat hiervoor voorzieningen worden gerealiseerd. Het is belangrijk dat de sportvisserij openstaat voor alle Nederlanders (en buitenlanders) ongeacht hun huidskleur. Het is cruciaal dat niet alleen jongeren, maar ook ouderen lekker kunnen vissen, van de natuur kunnen genieten, gezellig aan de waterkant actief bezig zijn en gezond blijven.

En natuurlijk biedt het vissen niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen heel veel mogelijkheden om heerlijk te ontspannen en te genieten aan de waterkant. Meer jongeren en vrouwen in besturen van hengelsportverenigingen zou alleen maar heel veel toevoegen. Hier moeten we actief met zijn allen aan werken.”

Klik hier om het symposium terug te kijken. Joop Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland, geeft tijdens het symposium een toelichting tussen 1.07.18 – 1.13.20.

Share this post