Meetdag aan de Waal: sportvissers helpen mee (video)

Samen meten is altijd beter. Om op één dag zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de effecten van zogenaamde ‘langsdammen’, konden sportvissers gisteren aan de Waal bij Ophemert hun hengelvangsten ter plaatse laten registreren.

Het onderzoek naar de invloed van langsdammen richt zich niet alleen op de visstand. Ook het effect op de stroming, het zandtransport in de rivier en de beleving van bewoners en bezoekers worden in kaart gebracht. Met het laten registeren van hun vangsten droegen sportvissers hun steentje aan de meetdag bij.

Uitleg over langsdammen

In de video hieronder – gemaakt tijdens de meetdag – wordt uitgelegd waarom langsdammen goed voor de visstand (kunnen) zijn.

Visstand gevarieerder

Uit bemonsteringen en de vangsten van sportvissers blijkt de visstand nabij langsdammen een stuk diverser te zijn geworden: tien nieuwe inheemse soorten hebben zich in de oevergeul gevestigd, waaronder de rivierprikker, de Kesslers grondel en de barbeel.

Share this post