Meld dreigende vissterfte

Ook in de winter kan vissterfte optreden. Vooral bij langdurige ijsbedekking in combinatie met sneeuwval is dit risico groot. Om massale vissterfte te voorkomen, is het belangrijk vroegtijdig melding te maken via www.meldpuntwater.nl.

Ligt er sneeuw op het ijs, dan
dringt in het water geen licht
door en stokt de zuurstofproductie.
Het zuurstofgehalte kan dan
in snel tempo omlaag gaan met vrij
plotseling optredende vissterfte tot
gevolg. Daar komt nog bij dat – door
bacteriën die organisch materiaal
afbreken en zuurstofconsumptie door vissen – de nog aanwezige
zuurstof onder het ijs in snel tempo
wordt verbruikt en uiteindelijk
zelfs zuurstofloosheid ontstaat.

Kleine wateren 

Wintersterfte treedt meestal op in
kleine en ondiepe wateren met
een veen- of baggerbodem. Bij een
hoge visbezetting zal ook eerder
vissterfte optreden dan bij een lage
visstand. De grootste vissen hebben
de meeste zuurstof nodig en
sterven het eerst bij een heel laag
zuurstofgehalte.

Meldpuntwater.nl

Bij tijdig ingrijpen is wintersterfte
te voorkomen. Zie jij ergens dode
vissen drijven of massaal aan het
oppervlak (of onder het ijs) naar  zuurstof happen? Meld het dan direct
op www.meldpuntwater.nl en
bij de hengelsportfederatie of -vereniging.
Om bij een melding slagvaardig
te kunnen handelen, zijn op
veel plaatsen speciale calamiteitenteams
opgericht. Deze mensen zijn
erin getraind om situaties ter plaatse
in te schatten en reddingsacties
te coördineren. Ga dus niet op eigen
houtje aan de slag.

Share this post