Meldpunt visstroperij

Ben jij getuige van visstroperij? Maak dan direct melding via www.meldvisstroperij.nl. Dit centrale meldpunt voor heel Nederland is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen om visstroperij – zowel met de hengel als beroepsvistuigen – effectiever te kunnen bestrijden.

Onder visstroperij wordt
verstaan: ‘illegale visserij
met het meenemen
van vis als doel.’ Hier maak je op www.meldvisstroperij.nl melding 

van door een klik op de kaart en het invullen van het standaardformulier.

Met direct de juiste informatie (inclusief details zoals de exacte locatie, tijdstip en kenteken- of registratiegegevens van voer- of vaartuig) voorhanden, kan er snel en doeltreffend actie worden ondernomen door de hengelsportfederatie in die regio.

Inzet BOA’s

De federatie zal de melding zelf oppakken met de inzet van BOA’s en/of sportvisserij-controleurs, of de melding doorzetten naar een andere opsporingsinstantie zoals de politie, NVWA of de terrein beherende instantie.

Houd er verder rekening mee dat hengelsportfederaties geen noodhulpdiensten zijn. Bij urgente situaties kun je beter de NVWA (0900-0388) of de politie bellen (0900-8844). Bij levensbedreigende situaties bel je het alarmnummer 112.

Share this post