Minder loodverlies, meer loodalternatieven gebruikt

Nieuw onderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat zien dat het loodverlies van sportvissers veel lager uitvalt dan eerder werd becijferd. De jaarlijkse hoeveelheid loodverlies door de sportvisserij wordt geschat op 22,9 ton in het zoute (was 470 ton) en op 7,3 ton in het zoete water (was 54 ton).

Bovendien laat het onderzoek zien dat het percentage sportvissers dat een loodalternatief gebruikt is gestegen van 10% in 2017 naar 17% in 2019.

Bij aanvang van de Green Deal
Sportvisserij Loodvrij – de overeenkomst
die Sportvisserij Nederland
met diverse ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo heeft gesloten om het gebruik van
lood binnen de sportvisserij de komende
jaren volledig af te bouwen
– werd in het toenmalige onderzoek
nog van een zeer hoog loodverlies
uitgegaan.

Een forse overschatting, zo blijkt nu. Dat is grotendeels te verklaren doordat de cijfers van het eerste onderzoek zijn gebaseerd op een kleine groep fanatieke sportvissers.

Lastig te vergelijken

Het nieuwe onderzoek naar de cijfers van het geschatte jaarlijkse loodverlies door sportvissers stemt zowel bij Sportvisserij Nederland als de Green Deal partners tot tevredenheid. Het ingeschatte loodverlies ligt aanzienlijk lager en steeds meer sportvissers – vooral degene die fanatiek zijn en vaker vissen – gebruiken loodvervangers.

Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat beide onderzoeken door de verschillen in opzet niet één op één met elkaar te vergelijken zijn. Waar het eerste onderzoek een forse overschatting betrof, kunnen deze nieuwe cijfers mogelijk een beperkte onderschatting zijn.

Daarom wordt momenteel het recente onderzoek herhaald. De resultaten hiervan zullen straks goed te vergelijken zijn met de meest recente uitkomsten ten aanzien van loodverlies, aangezien dezelfde methodiek en werkwijze wordt gehanteerd.

Meer alternatieven

Hopelijk zal dit laten zien dat de dalende trend zich voortzet. Van belang daarbij is dat er ook dit jaar weer veel goed bruikbare loodalternatieven op de markt zijn gekomen. Zo kan iedere sportvisser – ongeacht welke tak van de hengelsport je voorkeur heeft – kiezen uit diverse vervangers voor loodgewichten.

Share this post