Nederland en Duitsland samen voor de Rijn (video)

Activiteiten

Dit overkoepelende project heeft als doel het vergroten van de biodiversiteit van de Rijn en deze rivier bestand te maken tegen klimaatverandering. Dit gebeurt in samenwerking met o.a. Rijkswaterstaat, Reinischer Fischereiverband von 1880 (Duitse organisatie voor sportvissers), stichting ARK Rewilding Nederland en RAVON.

De activiteiten zijn divers, maar de belangrijkste activiteiten van De Rijn Verbindt zijn:

 • Herstel van trekvissen (o.a. uitzetten elft en steur);
 • Een studie naar de mogelijke schadeoorzaken van aal;
 • Opruimacties passend bij Vang5;
 • Onderzoek naar plastic.

Sportvissers helpen mee

Sportvisserij Nederland deelt zijn kennis en zet zich actief in voor deze activiteiten. Zo worden samen met Landes Fischereiverband Westphalen und Lippe e.V ook sportvissers betrokken om het zwemgedrag van vissen in de Oude IJssel – een zijrivier van de Rijn – in kaart te brengen. Sportvissers kunnen ook helpen om beschadigde alen (knakalen) te zoeken vragen we sportvissers om hulp. Daar lees je in dit bericht alles over.

Concrete resultaten

De komende vier jaar wil ‘De Rijn Verbindt’ onder andere de volgende concrete resultaten behalen:

 • Minder plasticvervuiling door opruimacties (min. 200 vuilniszakken);
 • Inzicht in oplossingen voor plasticvervuiling (analyse ca. 40.000 stuks plastic), en visschade door scheepvaart;
 • Uitzet van +/- 300.000 larven van de elft (Alosa fallax) en +/- 500 juvenielen van de steur (Acipenser sturio) in de Rijn;
 • Ruimte voor de ontwikkeling van ca. 15 hectare rivierbos bij Berg en Dal;
 • Rivierhout als leefomgeving voor waterorganismen op 2 locaties langs de Rijn in de Kreis Wesel;
 • Ca. 1,5 km ‘Levende dijken’ met een hogere biodiversiteit in de Kreise Wesel en Kleve;
 • Verbeterde waterhuishouding in de grensoverschrijdende Corridor Niederrhein-Rijnstrangen (ca. 300 ha);
 • Een toekomststrategie voor een gezonde, groene, levende Rijn.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een Interreg-subsidie. Meer informatie lees je op derijnverbindt.nl.

Share this post