Nieuw onderzoek windemigratie Tjeukemeer

Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Fryslân, Wetterskip Fryslân en Hogeschool Van Hall Larenstein zijn een meerjarig onderzoek gestart naar de migratie van winde in het zuiden van Fryslân. Dit om de vraag te beantwoorden waar de windes gedurende het jaar verblijven en of ze de Linde en de Tjonger optrekken om te paaien.

Voor dit nieuwe onderzoek zijn veertig volwassen windes van minimaal 35 cm lengte nodig. Deze vissen worden de komende maanden gevangen in en rond het Tjeukemeer – met behulp van sportvissers en de lokale beroepsvisser. Vervolgens worden de windes door hiervoor opgeleide en gecertificeerde medewerkers van de samenwerkende partijen operatief voorzien van een zender. Deze zenders geven ruim drie jaar lang elke 90 seconden een signaal af dat door een netwerk van strategisch geplaatste ontvangers kan worden gedetecteerd.

Naar de Linde en Tjonger?

De winde is een kenmerkende vissoort voor grote, open watersystemen en wordt ook regelmatig in de Friese Boezem aangetroffen. De voortplanting vindt echter plaats in stromende rivieren en beken. Voorafgaand aan de paai – afhankelijk van de watertemperatuur in de periode maart tot mei – vindt daarom veelal een lange migratie plaats naar de zogenaamde ‘bovenlopen’ van de grote boezemwateren.

Het is nu niet duidelijk waar de ‘Tjeukemeer-windes’ gedurende het jaar verblijven en naartoe trekken in de paaiperiode. Migreren ze naar de beken de Linde en de Tjonger of juist naar elders in de boezem? Met dit nieuwe onderzoek moet een beeld ontstaan van deze seizoensmigratie. Daarom worden in alle vier de in- en uitgangen van het Tjeukemeer én op de belangrijkste splitsingen van en naar de Linde en de Tjonger ontvangers in het water geplaatst. Door die tot en met 2026 twee keer per jaar uit te lezen moet een beeld ontstaan van de migratie van de gezenderde windes.

Nieuw onderzoek windemigratie Tjeukemeer

Meld windevangsten

Om al op korte termijn de veertig voor dit onderzoek benodigde windes te vangen, is meer kennis nodig over de verspreiding van de winde in en rond het Tjeukemeer. Jij als sportvisser kan ons hierbij helpen. Vang jij een winde in het Tjeukemeer of in aanliggende wateren zoals de Linde, Tjonger en Helomavaart? Meld deze vangst dan via winde@visseninfriesland.nl. De inzendingen – voorzien van een foto plus de locatie, datum en lengte van de vangst – worden beloond met een fraaie cap of muts van Sportvisserij Fryslân.

Gebruik de VISsenscanner!

Het uit elkaar houden van bepaalde witvissoorten is – zeker als het om kleinere exemplaren gaat – soms nog knap lastig. Zo kunnen kleine windes vrij gemakkelijk worden verward met kleine roofbleitjes. Bovendien komen er steeds meer hybrides (kruisingen) voor tussen windes en bijvoorbeeld roofblei. Maak daarom gebruik van de VISsenscanner om er zeker van te zijn dat jij daadwerkelijk een zuivere winde hebt gevangen.

De VISsenscanner is een unieke functie binnen de gratis VISsengids app van Sportvisserij Nederland en herkent alle 75 in Nederland voorkomende zoetwatervissen. Je kunt de VISsengids app gratis downloaden in de App Store of via Google Play.

Share this post