Nieuwe visstekken rondom het Lauwersmeer

Binnen het project Vissen voor Verbinding is Sportvisserij Fryslân verantwoordelijk voor het verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden rondom het Lauwersmeer. Het Lauwersmeer is door de eigendomssituatie, afgesloten gebieden en brede rietkragen maar op een beperkt aantal locaties vanaf de oever te bevissen.

Foto: De Vlinderbalg met één van de nieuwe vissteigers

De locaties waar het mogelijk en toegestaan is moeten dus optimaal benut kunnen worden. De al eerder gerealiseerde sportvisvoorzieningen aan het Dokkumer Diep en het Zoutkamperril zijn onlangs uitgebreid met elf nieuwe vissteigers en visplaatsen. Met het aanleggen van deze vissteigers is de bereikbaarheid van het Lauwersmeer voor de sportvissers verbeterd en kunnen meer sportvissers genieten van dit prachtige gebied en de geweldige visstand.

Vergunningtraject

 
Het Lauwersmeer is een Natura2000-gebied en dergelijke natuurgebieden vragen bij het uitvoeren van werkzaamheden extra aandacht. Naast dat de grondeigenaar Staatsbosbeheer toestemming moest geven voor de aan te leggen vissteigers, is er een Watervergunning verleend door Waterschap Noorderzijlvest en was er een omgevingsvergunning nodig van de gemeente Noardeast-Fryslân en Het Hogeland.
Omdat de Provincie Fryslân en Provincie Groningen ontheffing moesten geven voor de werkzaamheden in het natuurgebied was het uitvoeren van een Quickscan en een Natuurtoets vereist. De uitkomst van de onderzoeken concludeerde dat de vissteigers geen negatieve invloed hebben op de locaties in het Lauwersmeer. Daardoor kon uiteindelijk de uitvoering eind september doorgang vinden.

Vissteigers

 
Naast dat er bij Gemaal Robbengat een mooie vissteiger ligt, die ook goed begaanbaar is voor mindervalide sportvissers, zijn er twee grote vissteigers in het gebied bij aangelegd. Deze nieuwe steigers liggen in de Vlinderbalg en aan het Zoutkamperril. De dekken hebben afmetingen van vier en vijf meter, waardoor je goed en veilig met meerdere personen op deze vissteiger kunt zitten.

Beide visplaatsen liggen langs de Strandweg tussen Lauwersoog en Zoutkamp. Achter de vissteiger in de Vlinderbalg is voldoende ruimte om de auto te parkeren in de achterliggende berm. Bij de vissteiger aan de Zoutkamperril is een parkeervoorziening gerealiseerd waardoor je ook daar kort achter de visstek kunt parkeren.

Dit voorjaar is de vissteiger bij gemaal Robbengat verbeterd

Visplaatsen

 
Op de walbeschoeiing oevers nabij Suyderoogh en Dokkumer Nieuwe Zijlen wordt veel gevist, voornamelijk door karper- en feedervissers, maar ook de struinende roofvisser gooit hier regelmatig een hengeltje uit. In natte periodes is het op deze visstekken niet prettig vissen omdat het er erg drassig kan zijn.

Om de sportvissers hier een stabiele, verharde visplaats te bieden zijn er op Dokkumer Nieuwe Zijlen vier, en op Suyderoogh vijf betonplaten visplaatsen gerealiseerd. Deze visplaatsen zijn vier meter breed dus ook goed te gebruiken voor meerdere sportvissers.

De visplaatsen bij Suyderoogh zijn te bereiken vanaf parkeerplaats ‘De Rug’ te Lauwersoog, vanaf hier is het een kleine 100 meter lopen. Vanaf de parkeerplaats aan de Kwelderweg bij Dokkumer Nieuwe Zijlen is het ongeveer 300 meter lopen naar de visplaatsen.

Kaart met vissteigers

 

De vissteigers rondom het Lauwersmeer zijn aangelegd vanuit het Waddenfondsproject Vissen voor Verbinding.

Share this post