Nieuwe visvijvers in Appingedam

HSV Appingedam, de gemeente Appingedam en de onderwijsinstelling Groene Welle hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor de inrichting van een drietal vijvers voor sportvissers. Wethouder Annalies Usmany heeft dinsdagmiddag 12 juni samen met een aantal schoolkinderen op het terrein van de voormalige strokartonfabriek De Eendracht in Appingedam de visvijvers geopend.

De gemeente Appingedam streeft naar behoud en verbetering van de vismogelijkheden in haar gemeente. Daarnaast is het belangrijk om een duurzame visstand te behouden in de vijvers, dus een duurzame sportvisserij is van groot belang. Met het uitzetten van nog eens zeven karpers werden de visvijvers geopend.

Jeugd  

De hengelsportvereniging Appingedam wil de vijvers openstellen voor met name de jeugd om hier te kunnen vissen. De gemeente Appingedam heeft samen met onderwijsinstelling de Groene Welle (sportvisacademie Zwolle) en de hengelsportvereniging in Appingedam laten onderzoeken of en op welke wijze de vijvers op het terrein van De Eendracht kunnen worden ingericht voor (mede) gebruik door sportvissers. Hiertoe is een kweekprogramma opgezet voor de spiegelkarper door de school. In het voorjaar zijn op verschillende momenten de gekweekte karpers uitgezet in de vijvers. In totaal zijn er honderd vissen uitgezet.

Wethouder Annalies Usmany heeft de nieuwe karpervijvers in Appingedam geopend.

Koelwatervijvers

In 2006 sloot de strokartonfabriek De Eendracht. De gemeente Appingedam heeft het terrein destijds gekocht. Een groot gedeelte van de gebouwen zijn gesloopt en de eerste fase van de sanering is afgerond. Het gebied is weer toegankelijk via de kartonbaan. De gemeente werkt aan een herontwikkelingsplan in fasen waarbij het gebied wordt ingericht als nieuwe woonwijk in Appingedam. Op het terrein liggen drie koelwatervijvers. Deze zijn ook gesaneerd. Voorafgaande aan de sanering zijn alle vissen in de vijvers weggevangen en elders uitgezet.

Share this post