Onderzoek naar versterking clubgevoel bij jeugdige sportvissers

In opdracht van Sportvisserij Nederland gaat het Mulier Instituut onderzoek doen naar jeugdige sportvissers. In de praktijk blijkt de binding van deze leeftijdscategorie (14-18 jaar) met de hengelsportvereniging namelijk niet sterk. De centrale vraag van dit nieuwe onderzoek is hoe het clubgevoel van jeugdige sportvissers kan worden versterkt.

Uit eerder onderzoek van het Mulier Instituut (2017) kwam naar voren dat samen met anderen vissen voor de jeugd een belangrijke reden is om te gaan sportvissen. In het onderzoek wordt daarom geïnventariseerd wat de daadwerkelijke behoefte is aan contact met andere vissende jongeren, wat voor soort activiteiten hen interesseert en hoe voldoende jongeren zijn te bereiken om een clubgevoel te krijgen.

Ook wordt gekeken naar hoe de jongeren het huidige aanbod van hun hengelsportvereniging ervaren en hoe dit kan worden verbeterd. Hiervoor gaan de onderzoekers ook in gesprek met een aantal jonge VISpashouders. Alle 25 geselecteerde deelnemers voor deze focusgroep ontvangen een cadeaubon van Visdeal.nl t.w.v. € 25,- plus een Ultimate Chikara 1000 molen.

Speciaal programma

Dit onderzoek wordt gefinancierd met een speciaal programma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit programma – dat wordt beheerd door NOC*NSF – is erop gericht om te achterhalen waarom jongeren tussen de 13 en 18 jaar vaak afhaken bij een sportvereniging. Het Mulier Instituut richt zich op sociaalwetenschappelijk sportonderzoek en werkt samen met universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen als RIVM, SCP en CBS, koepelorganisaties zoals VSG en NOC*NSF en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Share this post