Ontheffing zegenvisserij in paaiperiode was onterecht

De ontheffing die een beroepsvisser in het Benedenrivierengebied dit voorjaar kreeg, had niet mogen worden verleend. Tot dat oordeel kwam de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onlangs na een bezwaarprocedure van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Afgelopen voorjaar werd Sportvisserij Zuidwest Nederland onaangenaam verrast door het bericht dat een beroepsvisser in het Benedenrivierengebied een ontheffing had gekregen om in de gesloten tijd een week door te vissen met de zegen. Deze ontheffing kwam totaal onverwacht en op een onacceptabel laat tijdstip. Dit was voor Sportvisserij Zuidwest Nederland aanleiding om bij de rechtbank van Breda een spoedmaatregel (voorlopige voorziening) aan te vragen.

Verzoek afgewezen

Dit verzoek werd begin april echter afgewezen. De rechter oordeelde namelijk dat de rechtmatigheid van de voorlopige voorziening niet kon worden getoetst vanwege complexiteit van de materie. De inhoudelijke argumenten van de georganiseerde sportvisserij – onder meer de watertemperatuur, paaiperiode, door de vermeende strenge kou ‘verloren’ visdagen van de beroepsvisser en procedurele aspecten – bleven daardoor onbesproken.

Over de schreef

Terwijl Sportvisserij Zuidwest Nederland en de juristen van Sportvisserij Nederland in de rechtszaal zaten, maakte de betreffende beroepsvisser gebruik van de verleende ontheffing om te vissen met de zegen. Daarbij hield hij zich echter niet aan de met gebiedsafbakening samenhangende regels. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit betrapten het visserijbedrijf op heterdaad toen in een gebied werd gevist waar dit op dat moment niet mocht. Op 4 april werd de ontheffing dan ook meteen weer ingetrokken.

Bezwaren gegrond

Ondanks de intrekking van het oorspronkelijke ontheffingsbesluit liet Sportvisserij Zuidwest Nederland de jurist van Sportvisserij Nederland een inhoudelijk bezwaarschrift opstellen tegen het omstreden besluit. Dit om op basis van jurisprudentie een herhaling van een dergelijke gang van zaken in de toekomst te voorkomen. Na een uitermate zorgvuldige procedure waarin een hoorzitting heeft plaatsgevonden en er meerdere keren stukken ingediend zijn, is dit bezwaarschrift gegrond verklaard.

Volledig herroepen

Nader onderzoek naar aanleiding van het bezwaarschrift toonde namelijk aan dat er dit voorjaar geen sprake is geweest van een zodanige strenge en langdurige vorst dat de zegenvisserij onmogelijk was. Bovendien had de beroepsvisser dit ook niet aannemelijk gemaakt. Dit betekent dat de afgegeven ontheffing nooit verleend had mogen worden. Het bestreden besluit is dan ook volledig herroepen door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De overige bezwaren zijn vanwege de herroeping niet meer behandeld. Sportvisserij Zuidwest Nederland is tevreden met deze uitkomst en gaat erop toezien dat toekomstige aanvragen van ontheffingen op dezelfde zorgvuldige wijze worden behandeld als haar bezwaarschrift.

Share this post