Openingshandeling Haringvlietsluizen uitgesteld

De planning voor het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is aangepast. In verband met de lage rivierwaterstanden wordt de officiële openingshandeling van 5 september uitgesteld tot later dit najaar.

Na jaren voorbereiding gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden, die sinds 1970 permanent afgesloten zijn, op een kier. Rijkswaterstaat had daarvoor een openingshandeling gepland op 5 september. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft echter besloten deze uit te stellen tot later dit najaar. Door de droge zomer zijn de rivierwaterstanden laag. Het zoute water van de zee kan daardoor verder stroomopwaarts komen dan door Rijkswaterstaat is afgesproken in het Kierbesluit met het waterschap Hollandse Delta en waterbedrijf Evides.

Wachten op hogere rivierwaterstanden

Het traject waar al jaren naartoe gewerkt wordt om de toegangspoort voor trekvissen open te zetten en waar ook onze buurlanden vol enthousiasme naar uitkijken, gaat gewoon door. Zonder de zoetwatervoorziening in gevaar te brengen, zijn er volop kansen om trekvissen de ruimte te geven om tussen zee en rivier te trekken via het Haringvliet. In de loop van het najaar zal naar verwachting de rivierwaterafvoer voldoende zijn zodat de sluizen op feestelijke wijze voor het eerst op een kier kunnen worden gezet.

Belangrijke stap voor herstel deltanatuur

Het openen van de Haringvlietsluizen is een belangrijke stap in het herstel van de natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier waar de riviernatuur zowel in binnen- als buitenland van profiteert. Cruciaal voor het overleven van trekvissen want de belangrijkste barrière gaat open. Vissen als zalm en steur kunnen vanaf zee de rivieren Rijn en Maas weer opzwemmen en vice versa. Het Haringvliet wordt weer gevoed met de dynamiek van de zee. De verloren gegane deltanatuur kan herstellen. Zes samenwerkende natuurorganisaties hebben met steun van de Nationale Postcode Loterij en een groeiend aantal partners in de regio mens en natuur voorbereid op terugkeer van de dynamiek. Met rust- en broedplekken voor vissen en vogels en mogelijkheden voor mensen om van de unieke deltanatuur te genieten.

Nog geen ruim baan voor trekvissen

kunnen bedreigde vissoorten door de open verbinding tussen zee en rivieren weer de rivieren op zwemmen om stroomopwaarts tot in Duitsland en Zwitserland naar paaigronden te trekken. Aan beide zijde van het Haringvliet wordt echter nog met fuiken en staande netten gevist. De migrerende vissen zoals steur en zalm hebben dus grote kans om als bijvangst uit het water te worden gevist. Helaas is door de overheid nog niks geregeld, zoals een netten- en fuikenvrije zone, om dit te voorkomen. Hierover is onlangs een dringend verzoek aan de verantwoordelijke ministeries gedaan om dit alsnog zo snel mogelijk geregeld te krijgen.

In de media

De (vertraagde) aanstaande opening van de Haringvlietsluizen op een kier, kreeg veel aandacht in de media. Zo publiceerden onder meer de NOSRTV RijnmondAlgemeen Dagblad en de Volkskrant items en artikelen over dit onderwerp.

Droomfonds Haringvliet

In het Droomfondsproject Haringvliet werken zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds – met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet.

Share this post