Oproep: verschuif datum ledenvergadering

Door de overheid zijn diverse maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn ook van invloed op het functioneren van verenigingen en het houden van ledenvergaderingen.

Wettelijk gezien dient het bestuur van een vereniging binnen zes maanden na het eindigen van een boekjaar de algemene ledenvergadering te informeren. Ook dient een balans ter goedkeuring aan de ledenvergadering te worden voorgelegd. 

De noodmaatregelen tegen het coronavirus verbieden echter het organiseren en deelnemen aan samenkomsten, waaronder ook vergaderingen.

Stel uit

Sportvisserij Nederland roept gezien de noodmaatregelen de hengelsportverenigingen op om de ledenvergaderingen voorlopig uit te stellen. Voor het dagelijks functioneren van de (meeste) verenigingen is een ledenvergadering dit voorjaar niet per sé noodzakelijk. 

Spoedwetgeving

Hengelsportverenigingen kunnen dus op grond van artikel 8 lid 2 hun algemene ledenvergaderingen uitstellen tot een later moment dit jaar. Uiteraard is het wel van belang dat er dit boekjaar nog een ledenvergadering wordt gehouden indien dat mogelijk is.

Op dit moment wordt een wetsvoorstel behandeld dat het uitstellen van onder meer ledenvergaderingen met oog op het coronavirus nog beter mogelijk maakt. In dit wetsvoorstel wordt ook de mogelijkheid geboden om ledenvergaderingen en de daarbij horende stemmingen digitaal te houden. Dit is van belang voor het geval de huidige coronamaatregelen later dit jaar nog steeds gelden.

Na augustus

Vanwege het bovenstaande en gezien de periode van zomervakantie in juli en augustus, raadt Sportvisserij Nederland de hengelsportverenigingen nadrukkelijk aan om (leden)vergaderingen -voor zo ver nog niet gehouden- in ieder geval uit te stellen tot na de maand augustus.

Share this post