Pijlstaartroggen Oosterschelde gezenderd

Eind juni zijn zeven pijlstaartroggen uit de Oosterschelde voorzien van een speciale zender. Dit nieuwe onderzoek borduurt voort op het programma Sharkatag en is uitgegroeid tot een mooie samenwerking tussen onderzoeksinstituten, beroepsvisserij en sportvisserij.

Uit eerder onderzoek blijkt dat pijlstaartroggen in de zomer het warme en ondiepe water van de Oosterschelde inzwemmen om daar levende jongen ter wereld te brengen. In de herfst- en wintermaanden verdwijnen de dieren uit de Oosterschelde en van de radar. Het nieuwe zenderonderzoek is bedoeld om te achterhalen
waar deze voor Nederland vrij bijzondere dieren in de wintermaanden verblijven en hoe de seizoensmigratie er precies uitziet.

 

Noors leefnet

De zeven gezenderde pijlstaartroggen hadden stuk voor stuk een gewicht van tussen de 10 en 20 kilo. Ze zijn gevangen met hulp van beroepsvisser Piet Bout, die er in totaal twaalf wist te vangen. De zeven exemplaren die zijn geselecteerd voor een zender zijn na de vangst opgeslagen in een Noors leefnet. Dit speciale net is eerder al
door Sportvisserij Nederland geplaatst ter hoogte van de weervisserij bij Bergen op Zoom. Vervolgens werden de dieren getagd en weer losgelaten door Eleanor Greenway, PhD studente Aquacultuur en Visserij van de Universiteit Wageningen.

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds, het Ministerie van LNV (via het programma Life IP Deltanatuur), Wageningen Marine Research en Sportvisserij Nederland. Deze organisaties hopen meer kennis te ontwikkelen over het voorkomen van de roggen langs de Nederlandse kust. Deze kennis kan bijdragen
aan een betere bescherming van deze unieke vis – die ook als sportvis steeds meer in opkomst is (zie ook het artikel op pag. 8 t/m 13 in dit magazine). Zodra de eerste uitkomsten bekend zijn, lees je die uiteraard in Hét VISblad en hier op de 

Share this post